• Decizia nr. 194/2007, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 194/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 195/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 195/2007 privind numirea domnului Horaţiu Răzvan Radu în funcţia de subsecretar de stat, Agent guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 195/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 195/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 şi art. 85 din Codul penal

 • Decizia nr. 196/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 196/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1-3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii şi ale art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 196/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 196/2007 pentru eliberarea domnului Marian Marius Dorin din funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru

 • Decizia nr. 197/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 197/2007 privind numirea domnului Marian Marius Dorin în funcţia de şef al Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 197/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 197/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 198/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 198/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 198/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 198/2007 pentru stabilirea unor măsuri privind reintegrarea domnului Pleşa Gheorghe în funcţia publică de secretar general al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Decizia nr. 199/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 199/2007 privind constatarea prelungirii cu 3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Eugen Preda a funcţiei publice vacante corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 199/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 199/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 2/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 2/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002 din care face parte integrantă

 • Decizia nr. 2/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 2/2007 pentru numirea domnului Ivan Marius Bogdan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Decizia nr. 2/2007, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 2/2007 privind stabilirea valorii minime asigurate pentru răspundere civilă în domeniul medical

 • Decizia nr. 2/2007, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 2/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 12/2006 privind aprobarea calendarului şi Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 2/2007, Camera Deputaţilor

  Decizia nr. 2/2007 privind convocarea Camerei Deputaţilor în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 2/2007, Senatul României

  Decizia nr. 2/2007 privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 14-16 februarie 2007

 • Decizia nr. 2/2007, Colegiul Farmaciştilor din România

  Decizia nr. 2/2007 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Farmaciştilor din România

 • Decizia nr. 20/2007, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 20/2007 privind aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor din România

 • Decizia nr. 20/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu stabilirea competenţei instanţei de a judeca pe fond contestaţia formulată împotriva deciziei/dispoziţiei de respingere a cererilor prin care se solicită restituirea în natură a imobilelor preluate abuziv sau în cazul refuzului nejustificat al entităţii deţinătoare de a răspunde la notificare

 • Decizia nr. 20/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 20/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la modul de sesizare a instanţei în cazul infracţiunii de tulburare de posesie prevăzute în art. 220 din Codul penal, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 2 din titlul IX al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 20/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 20/2007 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Oana Marinescu din funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului purtătorului de cuvânt al Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 20/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 20/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 200/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 200/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) şi ale art. 39 din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei

 • Decizia nr. 200/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 200/2007 privind numirea domnului Gheorghe Cojanu în funcţia publică de secretar general adjunct al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 201/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 201/2007 privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Cristian Săvuş, secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 201/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 201/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 202/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 202/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 128 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 202/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 202/2007 privind numirea domnului Mihnea Iuoraş în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

 • Decizia nr. 203/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 203/2007 pentru eliberarea domnului Balint Marton Porcsalmi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Decizia nr. 203/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 203/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 204/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 204/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) lit. g) şi ale art. 55 alin. (2) lit. c) pct. (ii) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 204/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 204/2007 pentru numirea domnului Zoltan Somodi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Decizia nr. 205/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 205/2007 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru lupta antifraudă – DLAF

 • Decizia nr. 205/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 205/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 206/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 206/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 206/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 206/2007 privind eliberarea domnului Iuliu Winkler din funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Decizia nr. 207/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 207/2007 privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Costel Dorin Todor, secretar general al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 207/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 207/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5803 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 208/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 208/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 208/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 208/2007 privind trecerea domnului Izină Ionel din funcţia publică de prefect al judeţului Teleorman în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 209/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 209/2007 privind trecerea domnului Cazacu Marinică din funcţia publică de prefect al judeţului Ialomiţa în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 209/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 209/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi ale art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 21/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 21/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 373, art. 3731 şi art. 488 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 21/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 21/2007 pentru numirea doamnei Camelia Cristina Spătaru în funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului purtătorului de cuvânt al Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 21/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 21/2006 privind recursul în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 81 alin. (1) şi (2) lit. a) şi b) şi ale art. 82 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, în raport cu dispoziţiile art. 312 alin. 3, 4 şi 5 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 21/2007, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 21/2007 privind exercitarea unor activităţi de medicină complementară de către medici

 • Decizia nr. 210/2007, Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

  Decizia nr. 210/2007 de anulare a procedurii de selecţie comparativă pentru acordarea unei licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii mobile de bandă largă în benzile de frecvenţe 410-415/420-425 MHz

 • Decizia nr. 210/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 210/2007 privind trecerea domnului Giugea Nicolae din funcţia publică de prefect al judeţului Dolj în funcţia publică de inspector guvernamental

 • Decizia nr. 210/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 210/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 alin. (2) lit. b) şi alin. (4), art. 102 alin. (3) lit. e) şi art. 103 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 211/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 211/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 211/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 211/2007 privind constituirea Comisiei pregătitoare a şedinţei comune a guvernelor României şi Republicii Ungare

 • Decizia nr. 212/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 212/2007 privind constatarea prelungirii cu 3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Andrei Florin a funcţiei publice de conducere vacante de secretar general adjunct din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Decizia nr. 212/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 212/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

 • Decizia nr. 213/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 213/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 37/2006 privind reorganizarea activităţii de protecţie a plantelor şi carantină fitosanitară

 • Decizia nr. 213/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 213/2007 privind numirea domnului Mircea Alexandru în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 214/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 214/2007 privind eliberarea doamnei Luca Mariana din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 214/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 214/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 215/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 215/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 215/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 215/2007 privind eliberarea doamnei Ţiplea Mihaela-Paula din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 216/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 216/2007 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 216/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 216/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 3 şi art. 8 alin. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 217/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 217/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua şi lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 217/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 217/2007 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 • Decizia nr. 218/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 218/2007 pentru numirea domnului Aurel Ciobanu-Dordea în funcţia de subsecretar de stat în cadrul Departamentului pentru Afaceri Europene, agent guvernamental însărcinat cu reprezentarea României în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene şi a Tribunalului de Primă Instanţă al Comunităţilor Europene, precum şi a celorlalte instituţii comunitare

 • Decizia nr. 218/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 218/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) şi art. 17 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică

 • Decizia nr. 219/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 219/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 219/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 219/2007 privind eliberarea domnului Mihalache Ovidiu-Constantin din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 22/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 22/2007 privind eliberarea domnului Panaite Toader din funcţia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 22/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 22/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (3) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului

 • Decizia nr. 22/2007, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 22/2007 pentru completarea anexei nr. 2 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 67/2005 privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă, pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi normelor de acreditare a educaţiei medicale continue, precum şi a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă

 • Decizia nr. 22/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 22/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la consecinţele nerespectării cerinţelor înscrise în art. 16 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002

 • Decizia nr. 220/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 220/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 220/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 220/2007 privind promovarea temporară a doamnei Ioana Apan în funcţia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 221/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 221/2007 privind promovarea temporară a domnului Nicu Marcu în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 221/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 221/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 292/2006 pentru modificarea şi completarea art. 74 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 222/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 222/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 222/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 222/2007 pentru numirea domnului Constantin Teodorescu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Decizia nr. 223/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 223/2007 privind încetarea, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Florin Vasilache, secretar general în cadrul Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 223/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 223/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 78 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 224/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 224/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 224/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 224/2007 privind numirea domnului Dima Toader în funcţia publică de secretar general în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, prin transfer în interesul serviciului

 • Decizia nr. 225/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2007 privind numirea domnului Adrian Ioan Titieni în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 225/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 225/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 lit. e) şi art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite

 • Decizia nr. 225/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 225/2006 pentru numirea doamnei Monica Mihaela Bărbuleţiu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Decizia nr. 225/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 225/2007 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 115A din 2 mai 2007 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 • Decizia nr. 226/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 226/2007 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Deciziei civile nr. 116A din 2 mai 2007 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală

 • Decizia nr. 226/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2006 pentru numirea domnului Armean Petru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 226/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 226/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 226/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 226/2007 privind numirea domnului Adrian Curaj în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 227/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2007 privind numirea domnului Ştefan Imre în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Decizia nr. 227/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 227/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

 • Decizia nr. 227/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 227/2006 pentru eliberarea domnului Cătălin Florin Teodorescu din funcţia de secretar de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 228/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2006 pentru numirea domnului Zlotea Marian în funcţia de secretar de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 228/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 228/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 228/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 228/2007 privind numirea domnului Gheorghe Clement în funcţia publică de secretar general în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 229/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2007 pentru numirea domnului Raed Arafat în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 229/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 229/2007 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) şi alin. (6) cu raportare la alin. (5) din Regulamentul Senatului

 • Decizia nr. 229/2006, Prim-ministru

  Decizia nr. 229/2006 pentru eliberarea domnului Jean-Cătălin Sandu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 23/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 23/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, teza referitoare la art. 322 pct. 2 din acelaşi cod