• Decizia nr. 16/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 16/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la problema aplicabilităţii dispoziţiilor art. 81, 861 şi 867 din Codul penal în cazul infracţiunilor prevăzute de art. 2-10 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri- SECŢIILE UNITE -

 • Decizia nr. 160/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 160/2007 privind stabilirea componenţei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului

 • Decizia nr. 160/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 160/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6 şi ale art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 161/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 161/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi ale art. 10 lit. b) şi c), art. 11 alin. (1) lit. a)-b) şi art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 161/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 161/2007 privind revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a unor reprezentanţi ai Guvernului

 • Decizia nr. 162/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 162/2007 privind numirea în calitatea de membri ai Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a unor reprezentanţi ai Guvernului

 • Decizia nr. 162/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 162/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 163/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 163/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 13/2007

 • Decizia nr. 163/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 163/2007 privind numirea domnului Gergely Olosz în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 164/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 164/2007 privind numirea domnului Nicolae Opriş în funcţia de vicepreşedinte în domeniul energiei electrice al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 164/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 164/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 165/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 165/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului

 • Decizia nr. 165/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 165/2007 privind numirea doamnei Carmen Filipescu în funcţia de vicepreşedinte în domeniul controlului, al cooperării şi al logisticii al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 166/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 166/2007 privind numirea domnului Alexandru Victor Micula în funcţia de subsecretar de stat pentru organizare Summit NATO la Ministerul Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 166/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 166/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 şi art. 619 din Codul civil

 • Decizia nr. 167/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 167/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 167/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 167/2007 privind eliberarea doamnei Mariea Ionescu din funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 167/2006, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 167/2006 privind aprobarea Clauzelor contractuale standard în cazul transferurilor de date cu caracter personal către un împuternicit stabilit într-un stat a cărui legislaţie nu prevede un nivel de protecţie cel puţin egal cu cel oferit de legea română

 • Decizia nr. 167/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 167/2007 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental şi lucrativ

 • Decizia nr. 168/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 168/2007 privind constituirea Comisiei pentru negocierea metodologiei privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune şi televiziune sau de către orice persoane furnizori ai serviciilor de muzică on-line

 • Decizia nr. 168/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 168/2007 privind numirea domnului Bumbu Gruia în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Romi

 • Decizia nr. 168/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 168/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi

 • Decizia nr. 169/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 169/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2), art. 13 şi art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 13 alin. (1), (12) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 169/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 169/2007 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Decizia primului-ministru nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 169/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 169/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale REAL EXPERT BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 17/2006, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 17/2006 privind organizarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii dentişti

 • Decizia nr. 17/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 17/2007 pentru constituirea unei comisii de negociere cu operatorii economici din domeniul energiei, în vederea constituirii unui fond de ajutor social la dispoziţia Guvernului, destinat sprijinirii consumatorilor casnici afectaţi de creşterea preţurilor la produsele energetice

 • Decizia nr. 17/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 17/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 170/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 170/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 68, art. 73 alin. (2), art. 87 alin. (7), art. 89 alin. (1) şi art. 911 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici şi ale art. 31 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006

 • Decizia nr. 170/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 170/2007 pentru aprobarea statului de funcţii al aparatului de lucru al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene

 • Decizia nr. 170/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 170/2007 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbitrale din 12 aprilie 2007 privind stabilirea formei finale a Metodologiei având ca obiect utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de televiziune

 • Decizia nr. 171/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 171/2007 pentru aprobarea statului de funcţii al Departamentului pentru Relaţii Interetnice

 • Decizia nr. 171/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 171/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 172/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 172/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 şi art. 68 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decizia nr. 172/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 172/2007 privind numirea domnului Demeter Andras Istvan în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor

 • Decizia nr. 172/2006, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 172/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Argentina

 • Decizia nr. 173/2006, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 173/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal, asigurat de Legea canadiană din 13 aprilie 2000 cu privire la protecţia informaţiilor personale şi documentele electronice

 • Decizia nr. 173/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 173/2007 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului pentru stabilirea Metodologiei privind comunicarea publică a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale

 • Decizia nr. 173/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 173/2007 privind exercitarea atribuţiilor şefului Departamentului pentru Lupta Antifraudă

 • Decizia nr. 173/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 173/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 235-241 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 174/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 174/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), art. 32 alin. (3) şi art. 42 alin. (1) lit. o) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 174/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 174/2007 privind numirea domnului Gogescu Marius în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 174/2006, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 174/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Elveţia

 • Decizia nr. 175/2006, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 175/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Guernsey

 • Decizia nr. 175/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 175/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FIRST INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE S.R.L.

 • Decizia nr. 175/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 175/2007 privind eliberarea domnului Eugen Ţapu-Nazare din funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 175/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 175/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 176/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 176/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 176/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 176/2007 privind eliberarea domnului Vasile Bran din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 176/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 176/2007 privind aprobarea procesului de fuziune prin absorbţie încheiat între Societatea Comercială GARANTA ASIGURĂRI – S.A., în calitate de societate absorbantă, şi Societatea Comercială NBG Asigurări – S.A., în calitate de societate absorbită

 • Decizia nr. 176/2006, Autorit. Naţ. de Suprav. a Preluc. Datelor cu Caracter Personal

  Decizia nr. 176/2006 privind recunoaşterea unui nivel de protecţie adecvat a datelor cu caracter personal în Insula Man

 • Decizia nr. 177/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 177/2007 privind aprobarea procesului de fuziune prin absorbţie încheiat între Societatea Comercială GARANTA ASIGURĂRI – S.A., în calitate de societate absorbantă, şi Societatea Comercială NBG Asigurări – S.A., în calitate de societate absorbită

 • Decizia nr. 177/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 177/2007 pentru numirea doamnei Claudia Sorina Vlas în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES)

 • Decizia nr. 177/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 177/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 178/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 178/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 alin. (2) lit. g) şi ale art. 55 alin. (2) lit. c) pct. (ii) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 178/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 178/2007 privind constatarea încetării mandatului de secretar de stat pentru diplomaţie publică din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al domnului Valentin Naumescu

 • Decizia nr. 179/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 179/2007 pentru stabilirea componenţei Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Decizia nr. 179/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 179/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I punctul 39 cuprins în titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 179/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 179/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASILIFE INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 18/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 18/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu problema dacă sunt supuse recursului, cu privire la măsurile preventive, deciziile instanţei de apel, prin care s-a dispus rejudecarea cauzei.

 • Decizia nr. 18/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 18/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 18/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 18/2007 pentru numirea doamnei Horvath Anna în funcţia de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene

 • Decizia nr. 180/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 180/2007 privind constatarea prelungirii cu 3 luni a perioadei de exercitare, cu caracter temporar, de către domnul Iordache Mihai, a funcţiei publice vacante, corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, de secretar general în cadrul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 • Decizia nr. 180/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 180/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 236 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 181/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 181/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 360 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 181/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 181/2007 privind constatarea încetării, la cerere, a raporturilor de serviciu ale domnului Viorel Palaşcă, numit în funcţia publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari potrivit Deciziei primului-ministru nr. 406/2005

 • Decizia nr. 182/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 182/2007 privind numirea domnului Viorel Palaşcă în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Finanţelor

 • Decizia nr. 182/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 182/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti

 • Decizia nr. 183/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 183/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 183/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 183/2007 privind stabilirea componenţei nominale a Consiliului consultativ al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 183/2007, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 183/2007 privind aprobarea Metodologiei de monitorizare a pieţei interne a gazelor naturale

 • Decizia nr. 184/2007, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 184/2007 privind aprobarea Metodologiei pentru raportarea datelor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale

 • Decizia nr. 184/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

 • Decizia nr. 184/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 184/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) şi art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 185/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 185/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 35 lit. c) din Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

 • Decizia nr. 185/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 185/2007 privind numirea domnului Puiu Nicolae Fesan în funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 186/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 186/2007 pentru numirea domnului Nicu Băjan în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 186/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 186/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (7) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 186/2007, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 186/2007 pentru modificarea prevederilor art. 7.32 din Regulamentul de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate pe piaţa angro

 • Decizia nr. 187/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 187/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare

 • Decizia nr. 187/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 187/2007 pentru eliberarea domnului Nicolae Adrian Lemeni din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor

 • Decizia nr. 188/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 188/2007 pentru numirea domnului Gigel Sorinel Ştirbu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor

 • Decizia nr. 188/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 188/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 189/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 189/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 189/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 189/2007 pentru numirea domnului Nicolae Adrian Lemeni în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 19/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 19/2007 pentru numirea domnului Darius Meşca în funcţia de secretar de stat la Ministerul Economiei şi Comerţului

 • Decizia nr. 19/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 19/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 19/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 19/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de folosire de acte vamale false la Registrul Auto Român, în vederea verificării unui autoturism adus din străinătate cu scopul înmatriculării acestuia.

 • Decizia nr. 19/2006, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 19/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale

 • Decizia nr. 190/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 190/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 190/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 190/2007 privind organizarea şi funcţionarea Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 191/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 191/2007 privind trecerea domnului Ferdinand Nagy din funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în funcţia publică de secretar general al Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Decizia nr. 191/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 191/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 192/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 192/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (5) coroborat cu alin. (3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 192/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 192/2007 privind stabilirea componenţei nominale a Comisiei pentru studierea robiei romilor

 • Decizia nr. 192/2007, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 192/2007 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind reproducerea fonogramelor publicate în scop comercial, destinate exclusiv comunicării publice în scop ambiental şi lucrativ

 • Decizia nr. 193/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 193/2007 privind încetarea mandatului, respectiv numirea unor membri în cadrul Comisiei pentru managerii publici

 • Decizia nr. 193/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 193/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi 3, art. 31, art. 34 alin. 2, art. 57, art. 183 şi art. 244 din Codul de procedură civilă, art. 95 alin. (1) şi art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi al procurorilor şi art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 194/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 194/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 194/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 194/2007 pentru stabilirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii serviciilor publice