• Decizia nr. 122/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 122/2007 privind unele măsuri pentru reactualizarea componenţei nominale a Comisiei pentru bursa specială Guvernul României, aprobată prin Decizia primului-ministru nr. 393/2005

 • Decizia nr. 123/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 123/2007 privind exercitarea, cu caracter temporar, a atribuţiilor secretarului de stat al Oficiului Român pentru Adopţii

 • Decizia nr. 123/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 123/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (2), art. 273, art. 274 şi art. 275 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 124/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 124/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 124/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 124/2007 pentru eliberarea domnului Virgil Ardelean din funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 124/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 124/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale EUL BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 125/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 125/2007 pentru numirea domnului Petru Albu în funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 125/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 125/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 126/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 126/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 126/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 126/2007 privind eliberarea domnului Gheorghe Adrian Nan din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 127/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 127/2007 privind numirea doamnei Doina Lica în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 127/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 127/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat şi ale Legii nr. 78/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005

 • Decizia nr. 128/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 128/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46, art. 47 şi art. 48 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 128/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 128/2007 privind încetarea mandatului domnului Cristian Bitea de membru şi de preşedinte al Comisiei pentru managerii publici

 • Decizia nr. 129/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 129/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mihai Constantin Şeitan din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 129/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 129/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 129/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 129/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale RIVERA BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 13/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 13/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MENAG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 13/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 13/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la consecinţele lipsei din minuta întocmită cu ocazia deliberării a menţiunii pronunţată în şedinţă publică

 • Decizia nr. 13/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 13/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 130/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 130/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 şi art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 130/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 130/2007 pentru numirea doamnei Mariana Câmpeanu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 • Decizia nr. 131/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 131/2007 pentru numirea doamnei Denisa-Oana Pătraşcu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Decizia nr. 131/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 131/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului

 • Decizia nr. 132/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 132/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (5) şi ale art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 132/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 132/2007 pentru numirea doamnei Zvetlana Preoteasa în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

 • Decizia nr. 132/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 132/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale IONASIG BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 133/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 133/2007 privind constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Eugen Ispas, secretar general adjunct în cadrul Ministerului Transporturilor

 • Decizia nr. 133/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 133/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 134/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 134/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 134/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 134/2007 privind numirea doamnei Monica Mihaela Bărbuleţiu în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Române pentru Investiţii Străine

 • Decizia nr. 134/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 134/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ARGESIM ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 135/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 135/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Alexandru Ştefan Cojocaru din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

 • Decizia nr. 135/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 135/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 • Decizia nr. 136/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 136/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 136/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 136/2007 pentru numirea domnului Octavian Marius Popa în funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 1360/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 1360/2006 privind modificarea şi completarea unor acte normative

 • Decizia nr. 1361/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 1361/2006 privind aprobarea Standardului de performanţă pentru serviciul de transport al gazelor naturale şi a Standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale

 • Decizia nr. 1362/2006, Autoritatea Naţională de Reglementare în Dom. Gazelor Naturale

  Decizia nr. 1362/2006 privind aprobarea Condiţiilor de valabilitate a licenţei pentru transportul gazelor naturale

 • Decizia nr. 137/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 137/2007 privind revocarea din funcţia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a doamnei Ioana Banu şi pentru numirea în această funcţie a domnului Constantin Zaharia-Lefter în cadrul aceleiaşi comisii

 • Decizia nr. 137/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 137/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2003 privind preluarea activităţii jurisdicţionale şi a personalului instanţelor Curţii de Conturi de către instanţele judecătoreşti

 • Decizia nr. 138/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 138/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 166 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 138/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 138/2007 privind numirea domnului Carol-Emil Kovacs în funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 139/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 139/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul

 • Decizia nr. 139/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 139/2007 referitoare la respingerea excepţiei excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 14/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 14/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, cât şi a ordonanţei în ansamblu, a dispoziţiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 şi ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

 • Decizia nr. 14/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 14/2007 pentru exercitarea de către domnul Daniel Chiţoiu, cu caracter temporar, a atribuţiilor care revin, potrivit legii, preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 14/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 169 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la competenţa materială şi teritorială de soluţionare a contestaţiei la executarea silită şi a contestaţiei împotriva unui titlu executoriu fiscal

 • Decizia nr. 14/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 14/2006 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la stabilirea caracterului de consecinţe deosebit de grave la care se referă art. 146 din Codul penal, în cazul infracţiunii continuate

 • Decizia nr. 14/2007, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 14/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 8/2006 privind punerea în aplicare a unor dispoziţii legale

 • Decizia nr. 140/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 140/2007 privind eliberarea, la cerere, a doamnei Marilena Constantinescu din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 140/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 140/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 141/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 141/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 141/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 141/2007 privind numirea domnului Ciprian-Ionuţ Ciobanu în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 • Decizia nr. 142/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 142/2007 pentru încetarea aplicabilităţii Deciziei primului-ministru nr. 372/2005 privind numirea domnului Emanoil Neguţ în funcţia de secretar de stat la Autoritatea de control a Guvernului din cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 142/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 142/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (9) teza a doua din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 143/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 143/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 143/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 143/2007 privind numirea domnului Emanoil Neguţ în funcţia de secretar de stat, şef al Departamentului de Control al Guvernului

 • Decizia nr. 144/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 144/2007 pentru numirea domnului Emil Benţan în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 144/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 144/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 pct. IV1 şi ale art. 86 alin. (7) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 145/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 145/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 şi art. 89 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 145/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 145/2007 pentru numirea domnului Dan Vlaicu în funcţia de secretar de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 146/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 146/2007 privind numirea domnului Gheorghe Dobre în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Decizia nr. 146/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 146/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 147/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 147/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

 • Decizia nr. 147/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 147/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

 • Decizia nr. 147/2007, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Decizia nr. 147/2007 privind aprobarea modelului de ordin de misiune pentru realizarea funcţiilor specifice ale Inspecţiei Sociale

 • Decizia nr. 148/2007, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

  Decizia nr. 148/2007 privind aprobarea principalelor modele standard utilizate în activitatea de inspecţie şi control a Inspecţiei Sociale, precum şi a metodologiei de completare a acestora

 • Decizia nr. 148/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 148/2007 privind eliberarea domnului Ion Codescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 148/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 148/2007 asupra sesizării privind neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 157 alin. (2) din Regulamentul Senatului

 • Decizia nr. 149/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 149/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 149/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 149/2007 privind eliberarea domnului Bejan Florin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Decizia nr. 15/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 15/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului pentru Afaceri Europene

 • Decizia nr. 15/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 15/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 80 pct. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 15/2007, Colegiul Medicilor din România – CMR

  Decizia nr. 15/2007 privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

 • Decizia nr. 15/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 15/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 400 şi 402 din Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la stabilirea competenţei de soluţionare a contestaţiilor la executare, în primă instanţă şi în căile de atac, având ca obiect hotărâri judecătoreşti pronunţate în litigii comerciale, precum şi în alte titluri de natură comercială

 • Decizia nr. 150/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 150/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 şi art. 26 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 150/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 150/2007 pentru numirea domnului Eugen Ciorici în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 151/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 151/2007 privind promovarea temporară a domnului Bogdan Cristian Nica în funcţia publică de secretar general al Ministerului Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 151/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 151/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor bunuri preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 152/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 152/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 494 alin. 1, 2 şi 3 teza întâi din Codul civil

 • Decizia nr. 152/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 152/2007 privind numirea coordonatorului naţional al asistenţei financiare externe nerambursabile

 • Decizia nr. 153/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 153/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Alexandros Galiatatos din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 153/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 153/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (7) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 154/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 154/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994 şi ale art. 4, art. 14, art. 15, art. 19 şi art. 24 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 154/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 155/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 155/2007 privind abilitarea secretarului general al Guvernului de a delega atribuţii

 • Decizia nr. 155/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 155/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397, art. 399 şi art. 402 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 156/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 156/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza a doua şi art. 141 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 156/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 156/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Departamentului de Control al Guvernului

 • Decizia nr. 157/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 157/2007 privind înlocuirea unui membru al Comisiei speciale de retrocedare

 • Decizia nr. 157/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 157/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 70 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 158/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 158/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 158/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 158/2007 pentru numirea domnului Nagy Zoltan Levente în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 158/2007, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi – CECCAR

  Decizia nr. 158/2007 pentru aprobarea Măsurilor privind organizarea şi desfăşurarea examenului de diferenţă pentru trecerea de la categoria profesională contabil autorizat cu studii superioare la categoria profesională expert contabil

 • Decizia nr. 159/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 159/2007 privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea proiectului actului normativ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 159/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 159/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 16/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 16/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, în subordinea Guvernului României

 • Decizia nr. 16/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 16/2007 pentru numirea domnului Gheorghe Buliga în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 • Decizia nr. 16/2006, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 16/2006 privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România