• Decizia nr. 1067/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1067/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 1067/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1067/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ACCORD BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 1068/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1068/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 şi art. 42 din Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

 • Decizia nr. 1069/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1069/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 93 alin. (4) şi ale art. 94 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 1069/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1069/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale 5MM BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 107/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 107/2007 pentru numirea domnului Septimiu Buzaşu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

 • Decizia nr. 107/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 107/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 1070/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1070/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1070/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 1070/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ALL INSURANCE (BROKER DE ASIGURARE) – S.R.L.

 • Decizia nr. 1071/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1071/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 91 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 1072/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1072/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 861 alin. 4 şi art. 2244 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1073/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1073/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, precum şi a dispoziţiilor art. I pct. 158 şi pct. 185 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 1074/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1074/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 şi ale art. 109 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1078/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1078/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1079/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1079/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 108/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 108/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (4) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 108/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 108/2007 pentru numirea domnului Horia Ion Irimia în funcţia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor

 • Decizia nr. 1080/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1080/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 şi art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi a art. 31 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1081/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1081/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

 • Decizia nr. 1082/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1082/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 1083/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1083/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1084/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1084/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. c) şi art. 96 alin. (2) pct. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului

 • Decizia nr. 1085/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1085/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1086/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1086/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 alin. 1 teza întâi şi art. 173 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1088/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1088/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1089/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1089/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 109/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 109/2007 pentru eliberarea domnului Roatiş Cheţan Radu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 109/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 109/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2) şi (4), art. 8 alin. (1), (2) şi (5) şi ale art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 1090/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1090/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1091/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1091/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) lit. c) şi art. 14 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor

 • Decizia nr. 1092/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1092/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 321 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 1093/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1093/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) şi ale art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 1094/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1094/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1095/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1095/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. c) şi art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 1096/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1096/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 alin. (2) lit. c) şi m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 1098/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1098/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 şi art. 366 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1099/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1099/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 11/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 11/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 861, art. 862 şi art. 149 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 11/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 11/2007 privind promovarea temporară a domnului Andrei Florin în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Decizia nr. 11/2007, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 11/2007 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul Radomireşti, judeţul Bacău

 • Decizia nr. 11/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 11/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FELIX INSURANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 11/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991, republicată, referitoare la posibilitatea repunerii în termenul de acceptare a succesiunii a succesibililor care au renunţat la moştenire

 • Decizia nr. 110/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 110/2007 pentru numirea domnului Silviu Stoica în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile

 • Decizia nr. 110/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 110/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, precum şi a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1100/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1100/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38514 alin. 11 şi art. 38516 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1101/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1101/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. A pct. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor

 • Decizia nr. 1102/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1102/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 1103/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1103/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 88 alin. (1) lit. a) din Legea apelor nr. 107/1996

 • Decizia nr. 1104/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1104/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. 1 pct. 3 din Legea nr. 59/1934 asupra CECULUI

 • Decizia nr. 1105/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1105/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 1107/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1107/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. 3 teza întâi din Codul penal

 • Decizia nr. 111/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 111/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 111/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 111/2007 pentru numirea domnului Roatiş Cheţan Radu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 1110/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1110/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 lit. j) din Legea petrolului nr. 238/2004

 • Decizia nr. 1111/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1111/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 1112/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1112/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 222 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1113/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1113/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 112/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 112/2007 pentru eliberarea domnului Mircea Alexandru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 112/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 112/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 1124/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1124/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 1125/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1125/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 1128/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1128/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 1129/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1129/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 113/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 113/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 alin. (3) lit. b) coroborate cu cele ale art. 58 lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 113/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 113/2007 pentru numirea domnului Marin Pătuleanu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 1130/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1130/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 1133/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1133/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 – art. 22 din cap. III Procedura de urmărire şi judecare al Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, art. 23 şi art. 24 din aceeaşi lege, precum şi ale art. I şi art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2007 pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 • Decizia nr. 114/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 114/2007 pentru eliberarea domnului Nicolae Flaviu Lazin din funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 114/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 114/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 114146/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 114146/2006 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurare a Societăţii Comerciale CLAL ROMÂNIA ASIGURĂRI REASIGURĂRI – S.A.

 • Decizia nr. 114171/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 114171/2006 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurare a Societăţii Comerciale CARDIF ASIGURĂRI – S.A.

 • Decizia nr. 1143/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1143/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 şi art. 35 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 114439/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 114439/2006 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale ROMTECA Societate de brokeraj în asigurări – S.R.L.

 • Decizia nr. 114443/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 114443/2006 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale WORLD ASSIM BROKER DE ASIGURĂRI – S.A.

 • Decizia nr. 114444/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 114444/2006 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INSUROM BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 114445/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 114445/2006 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PRO-ASSISTANCE BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 114446/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 114446/2006 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ACR BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 114447/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 114447/2006 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DASIG CONSULTING BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 114448/2006, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 114448/2006 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale SCORPION BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 115/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 115/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 115/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 115/2007 pentru numirea domnului Gheorghe Albu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 116/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 116/2007 pentru numirea doamnei Cornelia Harabagiu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 116/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 116/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 117/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 117/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 117/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 117/2007 pentru numirea domnului Dacian Cioloş în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

 • Decizia nr. 1177/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 1177/2007 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 118/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 118/2007 pentru numirea domnului Marian Cristinel Bîgiu în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 118/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 118/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituţiilor de credit

 • Decizia nr. 119/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 119/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1), (2), (4) şi (5), art. 86 şi art. 104 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi ale art. 3 alin. (2) şi art. 4 lit. b), c) şi d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani

 • Decizia nr. 119/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 119/2007 pentru numirea domnului Akos Derzsi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Decizia nr. 12/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 12/2007 privind promovarea temporară a domnului Cristian Săvuş în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 12/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 12/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 şi ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 12/2007, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 12/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 401/2006 privind difuzarea programelor locale de radiodifuziune

 • Decizia nr. 12/2007, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 12/2007 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul Verşeni, judeţul Iaşi

 • Decizia nr. 12/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 12/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 37 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la acordarea primei de concediu de odihnă

 • Decizia nr. 120/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 120/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 120/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 120/2007 pentru numirea domnului Ionel Muscalu în calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 121/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 121/2007 privind trecerea doamnei Gina Bâra din funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Economiei şi Finanţelor în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Justiţiei

 • Decizia nr. 121/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 121/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 • Decizia nr. 122/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 122/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 44 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996 şi art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public