• Decizia nr. 961/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 961/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic şi ale art. 1 şi art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora

 • Decizia nr. 962/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 962/2007 privind suspendarea la cerere, pentru o perioadă de 6 luni calendaristice, a activităţii Societăţii Comerciale AG MARITIM – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 962/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 962/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 975 din Codul civil

 • Decizia nr. 964/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 964/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 966/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 966/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 967/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 967/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 967/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 967/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială PRO ASIGURĂRI BROKER DE ASIGURARE – S.R.L. şi interzicerea desfăşurării activităţii de broker de asigurare în România

 • Decizia nr. 968/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 968/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 969/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 969/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 612 alin. 6 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 97/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 97/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 15 şi 16 din Legea nr. 505/2003 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor

 • Decizia nr. 97/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 97/2007 pentru eliberarea doamnei Theodora Bertzi din funcţia de secretar de stat la Oficiul Român pentru Adopţii

 • Decizia nr. 970/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 970/2007 referitoare la sesizarea asupra neconstituţionalităţii Legii privind atribuirea unei locuinţe generalului în retragere Marin Lungu

 • Decizia nr. 971/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 971/2007 privind retragerea, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale TRIDENT BROKER ASIG – BROKER DE ASIGURARE – S.A.

 • Decizia nr. 971/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 971/2007 referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

 • Decizia nr. 972/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 972/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 • Decizia nr. 973/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 973/2007 referitoare la sesizarea asupra neconstituţionalităţii Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007

 • Decizia nr. 974/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 974/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 17 alin. (1) lit a) şi b) şi art. 30 alin. (1) lit. c) şi d), alin. (3) lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 975/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 975/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor titlului I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 976/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 976/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. b), coroborate cu prevederile art. 50 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 977/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 977/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 75 alin. (1) lit. d) coroborate cu cele ale art. 102 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 978/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 978/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) şi alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 979/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 979/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 98/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 98/2007 pentru numirea doamnei Theodora Bertzi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

 • Decizia nr. 98/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 98/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86, 87, 88, 89 şi 90 din Legea gazelor nr. 351/2004

 • Decizia nr. 980/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 980/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 alin. (1) din Codul muncii

 • Decizia nr. 981/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 981/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 123 alin. (2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 982/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 982/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 şi 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 983/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 983/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38518 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 983/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 983/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale LCG CONCEPT – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 984/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 984/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 985/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 985/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 986/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 986/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 şi art. 172 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 987/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 987/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 988/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 988/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România şi a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 989/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 989/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 99/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 99/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5221 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 99/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 99/2007 privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Csaka Jozsef în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

 • Decizia nr. 991/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 991/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 300 alin. 2 şi art. 403 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 992/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 992/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 993/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 993/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 şi art. 31 lit. a) din Codul familiei

 • Decizia nr. 994/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 994/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare, la cerere, a Societăţii Comerciale DIAMANT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 994/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 994/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 995/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 995/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 18 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

 • Decizia nr. 995/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 995/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Eurom Broker Asigurări – Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 996/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 996/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă şi ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 997/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 997/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la accize şi la taxa pe valoarea adăugată

 • Decizia nr. 998/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 998/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 999/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 999/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 alin. 3 din Codul penal