• Decizia nr. 914/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 914/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969, art. 970, art. 977, art. 978, art. 979, art. 982 şi art. 984 din Codul civil

 • Decizia nr. 914/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 914/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 pct. 1 lit. a) şi lit. b) şi ale art. 2821 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 915/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 915/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 915/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 915/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 916/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 916/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.052/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali

 • Decizia nr. 916/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 916/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3, ale art. 173 şi ale art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 917/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 917/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 115 alin. (1) şi (4) şi ale art. 116 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 917/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 917/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 918/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 918/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 918/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 918/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 919/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 919/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 919/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 919/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 92/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 92/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă şi ale art. 213 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 92/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 92/2007 privind numirea doamnei Mihăilescu Maria în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 920/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 920/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 920/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 920/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 317 din Codul penal

 • Decizia nr. 921/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 921/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 921/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 921/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 922/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 922/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 922/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 922/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 923/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 923/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1), art. 8 alin. (3), art. 31 alin. (1) şi art. 42 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 923/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 923/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 din Codul de procedură civilă, art. 1200 şi art. 1201 din Codul civil

 • Decizia nr. 924/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 924/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 924/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 924/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 279 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 925/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 925/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 925/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 925/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 926/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 926/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 926/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 926/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 927/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 927/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1), (2), (4) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 927/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 927/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 205-218 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 928/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 928/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 99 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 928/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 928/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6731-67314 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 929/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 929/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (1) din Normele metodologice de evaluare a pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în vederea recalculării în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.550/2004

 • Decizia nr. 929/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 929/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 şi 3 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 93/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 93/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 93/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 93/2007 privind numirea domnului Nicolaie Mircea Sălăgean în funcţia publică de secretar general adjunct al Ministerului Culturii şi Cultelor

 • Decizia nr. 930/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 930/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (21) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2003 privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a unor creanţe bugetare în vederea încasării şi virării lor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 930/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 930/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 173 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 931/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 931/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 931/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 931/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (2) din Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.108/2004 pentru punerea în aplicare a Normelor privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor pentru practicarea asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule

 • Decizia nr. 932/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 932/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 932/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 932/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 933/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 933/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (5), art. 49 alin. (2) şi (4), art. 50 alin. (11), art. 52 şi art. 78 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 933/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 933/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2, 21 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 934/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 934/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 934/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 934/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi alin. (6) şi ale art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 935/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 935/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 935/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 935/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 936/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 936/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 936/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 936/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 937/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 937/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

 • Decizia nr. 937/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 937/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 938/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 938/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 16 din Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari, cuprins în anexa nr. 2 a Legii locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 938/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 938/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b) din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă

 • Decizia nr. 939/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 939/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 939/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 939/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 94/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 94/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 94/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 94/2007 pentru eliberarea domnului Marian Petrache din funcţia de secretar de stat la Cancelaria Primului-Ministru

 • Decizia nr. 940/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 940/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 şi art. 402 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 940/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 940/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 941/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 941/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) alin. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 941/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 941/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 397, art. 398 şi art. 399 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 942/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 942/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 942/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 942/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 943/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 943/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 943/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 943/2007 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Carpatica Asig – S.A.

 • Decizia nr. 943/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 943/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 944/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 944/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 280 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 944/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 944/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 122 alin. 2, art. 119 alin. 2 şi 3, prin raportare la art. 114 alin. 1, art. 118 alin. 2 şi art. 120 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 945/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 945/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 şi art. 82 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 945/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 945/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 946/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 946/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 946/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 946/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 361 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 947/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 947/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 947/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 947/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale INSURANCE REINSURANCE INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE – S.A.

 • Decizia nr. 947/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 947/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (4) teza a doua din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 948/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 948/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 948/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 948/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ONE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 948/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 948/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 279 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 949/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 949/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate

 • Decizia nr. 949/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 949/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 95/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 95/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 95/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 95/2007 pentru numirea domnului Marian Petrache în funcţia de secretar de stat la Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

 • Decizia nr. 950/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 950/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 284 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 950/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 950/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 950/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 950/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ECLAIMS MANAGEMENT – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 951/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 951/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Insurance Claims Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 951/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 951/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 952/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 952/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 50 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 952/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 952/2007 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Portal Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 952/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 952/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 953/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 953/2006 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 953/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 953/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 954/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 954/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 lit. a) şi art. 33 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 955/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 955/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 959/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 959/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1), ale art. 5 alin. (1), ale art. 44 alin. (3), ale art. 45 lit. a), ale art. 51 şi ale art. 52 din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 96/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 96/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 96/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 96/2007 pentru numirea doamnei Zsuzsanna Peter în funcţia de secretar de stat la Ministerul Justiţiei

 • Decizia nr. 960/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 960/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 şi ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003

 • Decizia nr. 960/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 960/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MOMENTUM INSURANCE AND REINSURANCE BROKER – S.R.L.