• Decizia nr. 872/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 872/2007 asupra cererii formulate de preşedintele Camerei Deputaţilor pentru verificarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 36 din 25 septembrie 2007 referitoare la raportul Subcomisiei de anchetă parlamentară privind cercetarea legalităţii retrocedării Castelului Bran şi a procedurii de scoatere la vânzare a acestuia

 • Decizia nr. 873/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 873/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2005 pentru modificarea Legii nr. 301/2004 – Codul penal şi a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 873/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 873/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 480 din Codul civil şi ale art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 874/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 874/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România

 • Decizia nr. 874/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 874/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 şi art. 5 din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului către populaţie

 • Decizia nr. 875/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 875/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale şi ale art. 1, 3, 4, 11 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2006

 • Decizia nr. 875/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 875/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 876/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 876/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (2), art. 132 şi art. 22 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, precum şi a dispoziţiilor art. 13 alin. (1), (12) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Departamentul Naţional Anticorupţie

 • Decizia nr. 876/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 876/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2006

 • Decizia nr. 877/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 877/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 877/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 877/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) fraza întâi din Legea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe

 • Decizia nr. 878/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 878/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 878/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 878/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 136 alin. 1 lit. b) şi ale art. 145 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 879/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 879/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2006 privind comercializarea mărfurilor în regim de duty-free şi duty-paid

 • Decizia nr. 879/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 879/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 88/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 88/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ARCA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 88/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 88/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 88/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 88/2007 privind numirea doamnei Berleanu Monica-Florentina în funcţia de curier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 880/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 880/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 481 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor

 • Decizia nr. 880/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 880/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 881/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 881/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. 1-3 din Legea nr. 26/1996 – Codul silvic

 • Decizia nr. 881/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 881/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 882/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 882/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 şi art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 882/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 882/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 883/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 883/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 883/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 883/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 884/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 884/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 884/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 884/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 885/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 885/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Codul comercial

 • Decizia nr. 885/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 885/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 183 şi art. 184 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 886/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 886/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 886/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 886/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 şi art. 94 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 887/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 887/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor

 • Decizia nr. 887/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 887/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor cap. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 888/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 888/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 888/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 888/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (2) şi (4), art. 77 şi art. 180 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, şi ale art. 81 din statutul de aplicare a Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească

 • Decizia nr. 889/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 889/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 889/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 889/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 89/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 89/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 89/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 89/2007 pentru stabilirea componenţei Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării proiectelor, constituită pentru aplicarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

 • Decizia nr. 89/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 89/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale BELLE ASSISTANCE – BROKER DE ASIGURARE/REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 890/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 890/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil

 • Decizia nr. 890/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 890/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 alin. (3) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, ale art. 220 şi art. 278 din Codul de procedură penală şi ale art. 249 din Codul penal

 • Decizia nr. 891/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 891/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 pct. 22 şi art. 74 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 891/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 891/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 892/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 892/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 892/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 892/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 893/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 893/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 893/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 893/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 64 alin. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

 • Decizia nr. 893/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 893/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PRIME INSURANCE – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 894/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 894/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2005 pentru abrogarea Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare şi a Hotărârii Guvernului nr. 2.425/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Ministerul Justiţiei a prevederilor Legii nr. 579/2004 privind autorizarea Ministerului Justiţiei de a vinde locuinţele de serviciu pe care le are în administrare, precum şi ale art. 9 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 894/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 894/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată şi art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 895/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 895/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 895/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 895/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi a prevederilor art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale

 • Decizia nr. 896/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 896/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat

 • Decizia nr. 896/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 896/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. a) şi art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control

 • Decizia nr. 897/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 897/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 897/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 897/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 897/2007, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 897/2007 privind reflectarea pe posturile de radio şi de televiziune a referendumului pentru adoptarea votului uninominal la alegerile parlamentare

 • Decizia nr. 898/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 898/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 898/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 898/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 din Codul penal

 • Decizia nr. 899/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 899/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 899/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 899/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Protocolului referitor la Metodologia privind cuantumul remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 şi ale art. 1071 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 9/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 9/2007 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Compania română de brokeraj în asigurări – S.A.

 • Decizia nr. 9/2007, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 9/2007 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea nisipului şi pietrişului din perimetrul Adjudu-Vechi, judeţul Vrancea

 • Decizia nr. 9/2007, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 9/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 9/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 9/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 şi art. 600 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 9/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 9/2007 pentru numirea domnului Balint Marton Porcsalmi în funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Decizia nr. 90/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 90/2007 privind constatarea încetării efectelor actului de numire a domnului Constantin Popescu în funcţia de consilier de stat al ministrului de stat pentru coordonarea activităţilor din domeniile mediului de afaceri şi întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 90/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 90/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 900/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 900/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (1) lit. a) şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 900/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 900/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 901/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 901/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 38 lit. a), art. 39 alin. (6) şi ale art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 901/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 901/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială

 • Decizia nr. 902/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 902/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 215 din Codul penal

 • Decizia nr. 902/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 902/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 903/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 903/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 903/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 903/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor şi ale art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 904/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 904/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 904/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 904/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a dispoziţiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

 • Decizia nr. 905/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 905/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 905/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 905/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 482 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor

 • Decizia nr. 906/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 906/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (6) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Decizia nr. 906/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 906/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 907/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 907/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 49 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 907/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 907/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 329 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 908/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 908/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 37 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 908/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 908/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1200 pct. 4 şi art. 1201 din Codul civil

 • Decizia nr. 909/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 909/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 909/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 909/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 91/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 91/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (4) şi (5) şi art. 15 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile

 • Decizia nr. 91/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 91/2007 privind numirea doamnei Maria Muga în funcţia publică de inspector general de stat al Inspecţiei Sociale

 • Decizia nr. 910/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 910/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

 • Decizia nr. 910/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 910/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 911/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 911/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 911/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 911/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri care au aparţinut cultelor religioase din România

 • Decizia nr. 912/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 912/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 912/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 912/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 913/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 913/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. o1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 913/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 913/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61 alin. 1 teza a doua şi alin. 2 şi art. 63 alin. 2 din Codul de procedură civilă