• Decizia nr. 828/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 828/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. 1 şi art. 258 din Codul penal, raportate la art. 147 din Codul penal, precum şi a dispoziţiilor art. 303 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 829/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 829/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 829/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 829/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 83/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 83/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 181 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 83/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 83/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Silvian Ionescu din funcţia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Gărzii Naţionale de Mediu

 • Decizia nr. 830/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 830/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 831/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 831/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 259 alin. 1 din Codul penal

 • Decizia nr. 831/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 831/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (3) partea finală din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local

 • Decizia nr. 832/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 832/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 832/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 832/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 248 şi art. 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 833/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 833/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 336 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 833/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 833/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 42, art. 50, art. 51 şi art. 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 834/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 834/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 161 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 834/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 834/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12, art. 13, art. 14 şi art. 15 din Codul penal

 • Decizia nr. 835/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 835/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 220 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 835/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 835/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386, art. 387, art. 390, art. 391 şi art. 392 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 836/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 836/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 836/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 836/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 din Codul penal

 • Decizia nr. 837/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 837/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. b), e) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 837/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 837/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 4 teza a doua din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 838/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 838/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 838/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 838/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. A pct. 15 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni

 • Decizia nr. 839/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 839/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 839/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 839/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. 3 şi art. 182 din Codul penal

 • Decizia nr. 84/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 84/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DIAMANT BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 84/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 84/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 • Decizia nr. 84/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 84/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Gherheş din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului

 • Decizia nr. 840/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 840/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 840/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 840/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 841/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 841/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 841/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 841/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 din Codul penal

 • Decizia nr. 842/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 842/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 842/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 842/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25 alin. (1) şi art. 851 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, ale art. 70 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, precum şi ale art. 1 şi art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 843/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 843/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. VII din Legea nr. 17/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea

 • Decizia nr. 843/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 843/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 362 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 844/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 844/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1402 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 844/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 844/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 308 alin. 5 din Codul de procedură penală şi ale art. 54 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 845/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 845/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 845/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 845/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 128 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 846/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 846/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor

 • Decizia nr. 846/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 846/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 847/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 847/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 847/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 847/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (5), art. 45, art. 47, art. 58, art. 60, art. 82 şi art. 83 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 848/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 848/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 848/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 848/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 849/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 849/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1), art. 79 şi art. 80 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 849/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 849/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 alin. 3 şi art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 85/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 85/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3021 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 85/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 85/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Silviu Bian din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă

 • Decizia nr. 850/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 850/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 1 lit. a) şi alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 850/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 850/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 851/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 851/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 173 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară

 • Decizia nr. 851/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 851/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) lit. e) şi ale art. 59 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 • Decizia nr. 852/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 852/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare

 • Decizia nr. 852/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 852/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi a art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 853/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 853/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 • Decizia nr. 853/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 853/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 59 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 854/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 854/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 854/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 854/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 315 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 855/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 855/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 lit. a), art. 39 alin. (6) şi ale art. 55 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 855/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 855/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 • Decizia nr. 856/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 856/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

 • Decizia nr. 856/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 856/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96 lit. a) din Legea gazelor nr. 351/2004

 • Decizia nr. 857/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 857/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 1 şi 2, art. 317-321 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 43-49 din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 857/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 857/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 858/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 858/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 858/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 858/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 859/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 859/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. a), b) şi c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 859/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 859/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 86/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 86/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 86/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 86/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Avram din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

 • Decizia nr. 860/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 860/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 612 din Codul civil

 • Decizia nr. 860/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 860/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 129 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 861/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 861/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77, art. 164 alin. (3), art. 165, art. 180 alin. (1) şi ale cap. IX din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 861/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 861/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 137 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 862/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 862/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 862/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 862/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 17, art. 18 şi art. 26 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă

 • Decizia nr. 863/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 863/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 167 alin. 1 şi art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 863/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 863/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 294 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 864/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 864/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) şi alin. 9 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 864/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 864/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 13 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

 • Decizia nr. 865/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 865/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 865/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 865/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 209 alin. 41 şi alin. 42 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 866/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 866/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 292 din Codul penal, art. 51 alin. 3 şi art. 52 alin. 2 din Codul de procedură penală, art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, art. 4 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 227/2007

 • Decizia nr. 866/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 866/2006 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 867/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 867/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă şi a dispoziţiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte şi pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil

 • Decizia nr. 867/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 867/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 199 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 868/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 868/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.725/2004 privind transmiterea suprafeţelor rutiere aeronautice şi a terenurilor aferente zonelor de siguranţă ale Aeroportului Bacău din domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Judeţean Bacău, respectiv a Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău, pentru Regia Autonomă Aeroportul Bacău

 • Decizia nr. 868/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 868/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 lit. k) şi art. 27 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 869/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 869/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) raportat la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 869/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 869/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială Atis-Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 869/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 869/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 lit. f), art. 3, art. 5 alin. (1) şi art. 9 alin. (1) şi (5) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 87/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 87/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 132 alin. 1 şi art. 399-4043 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 87/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 87/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Petru Armean din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii Publice

 • Decizia nr. 87/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 87/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale NEWBROKER CC BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 870/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 870/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi a legii în ansamblul ei

 • Decizia nr. 870/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 870/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) şi art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 871/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 871/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 236/2006

 • Decizia nr. 871/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 871/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 pct. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 872/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 872/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. I pct. 11 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă