• Decizia nr. 772/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 772/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 lit. e) şi art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia

 • Decizia nr. 772/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 772/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 773/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 773/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

 • Decizia nr. 774/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 774/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3711 alin. 3, art. 3712 alin. 2 şi 3 şi art. 3717 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 775/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 775/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 776/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 776/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 777/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 777/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 1 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 778/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 778/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 778/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 778/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 57 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 779/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 779/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139, art. 1403 şi art. 3851 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 779/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 779/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 223 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 78/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 78/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 pct. 1 raportat la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 78/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 78/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Mircea Marinescu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 780/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 780/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 780/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 780/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 249 şi art. 289 din Codul penal

 • Decizia nr. 781/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 781/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (2) teza întâi din Legea sindicatelor nr. 54/2003 şi ale art. 78 partea finală din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

 • Decizia nr. 781/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 781/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

 • Decizia nr. 782/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 782/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 783/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 783/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34, art. 109, art. 123, art. 129 şi art. 134 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 784/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 784/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 şi 31 din Codul familiei

 • Decizia nr. 785/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 785/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 239 din Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 786/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 786/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă şi ale art. II alin. (5) din Legea nr. 403/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Decizia nr. 786/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 786/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 787/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 787/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 40 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 788/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 788/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 789/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 789/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociată, precum şi interconectarea acestora

 • Decizia nr. 79/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 79/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 79/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 79/2007 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Maria Moţa din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES)

 • Decizia nr. 790/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 790/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 şi art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 790/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 790/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar

 • Decizia nr. 791/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 791/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 teza finală din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 791/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 791/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Titlului I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 792/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 792/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin

 • Decizia nr. 792/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 792/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 172 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 793/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 793/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 90 alin. 2 şi art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 794/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 794/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. III alin. (3) teza întâi din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 794/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 794/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 1063 alin. (1) lit. b), e), f) şi h) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 795/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 795/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă

 • Decizia nr. 795/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 795/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1), (2) şi (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 796/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 796/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (1), (2) şi (3) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 797/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 797/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) şi (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 798/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 798/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 799/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 799/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) şi c) din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 8/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 8/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 340-368 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 8/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 8/2007 pentru eliberarea domnului Călin Ovidiu-Vasile din funcţia de secretar de stat la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

 • Decizia nr. 8/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 8/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive, stabilite pentru infracţiuni care au produs consecinţe deosebit de grave, în ipoteza intervenirii unei legi prin care este majorat cuantumul pagubei materiale ce atribuie infracţiunii caracter deosebit de grav consecinţelor unei infracţiuni

 • Decizia nr. 8/2006, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 8/2006 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Orbeni II

 • Decizia nr. 8/2007, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 8/2007 privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea zăcământului de minereuri metalifere din perimetrul Sacu, judeţele Arad, Hunedoara, Caraş-Severin şi Timiş

 • Decizia nr. 80/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 80/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Corin Nicolae Lunganu din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului

 • Decizia nr. 80/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 80/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 800/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 800/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România

 • Decizia nr. 801/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 801/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86, art. 90, art. 91, art. 93, art. 107, art. 308, art. 309 şi art. 317 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 801/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 801/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 158 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 802/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 802/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 19 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale

 • Decizia nr. 802/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 802/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 şi art. 2441 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 803/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 803/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 242 alin. 2 şi art. 244 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 803/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 803/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7208 şi art. 7209 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 804/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 804/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 şi art. 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 805/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 805/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 806/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 806/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (1) din Codul familiei

 • Decizia nr. 806/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 806/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2), art. 3, art. 9 alin. (1) şi (2), art. 28 alin. (1) şi (2), art. 57 alin. (4) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 807/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 807/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 808/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 808/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 şi art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 808/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 808/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1)2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 809/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 809/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor

 • Decizia nr. 809/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 809/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi art. 5 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

 • Decizia nr. 81/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 81/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 81/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 81/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Decebal Lohan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Tineret

 • Decizia nr. 810/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 810/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 59 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 810/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 810/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 386 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 811/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 811/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 394 alin. 1 lit. d) şi art. 417 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 811/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 811/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 812/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 812/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 813/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 813/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 814/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 814/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 814/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 814/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 815/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 815/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 500 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 815/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 815/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii

 • Decizia nr. 816/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 816/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

 • Decizia nr. 816/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 816/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 98 alin. 2 din Codul silvic

 • Decizia nr. 817/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 817/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 raportat la art. 1451 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 818/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 818/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. 21 din Codul penal şi art. I pct. 128 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 819/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 819/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (3) din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 819/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 819/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 şi art. 13 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 82/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 82/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (1) lit. c), d) şi e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 82/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 82/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ivan Marius Bogdan din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Turism

 • Decizia nr. 820/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 820/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23, art. 27, art. 28, art. 29 şi art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 820/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 820/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 şi art. 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. I pct. 751 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000

 • Decizia nr. 821/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 821/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 • Decizia nr. 821/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 821/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

 • Decizia nr. 822/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 822/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) lit. a) teza a doua şi lit. b) teza a doua din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

 • Decizia nr. 822/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 822/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (2) şi art. 117 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

 • Decizia nr. 823/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 823/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1073 din Codul civil

 • Decizia nr. 823/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 823/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 461 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 824/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 824/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 24 alin. (2) şi (3), art. 25 alin. (1) şi (3), art. 26 alin. (1) şi (3), art. 27, art. 28, art. 29, art. 31 alin. (2), art. 33 alin. (1) şi ale art. 44 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 825/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 825/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 825/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 825/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 916 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 826/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 826/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (9) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 827/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 827/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25, 26, 38 şi 74 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 827/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 827/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni