• Decizia nr. 701/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 701/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă, art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului şi ale art. II pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societăţii Comerciale Combinatul Siderurgic Sidex – S.A. Galaţi şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 702/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 702/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 • Decizia nr. 703/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 703/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 şi art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum şi ale art. 79 şi art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 704/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 704/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 705/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 705/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 208 alin. (1), alin. (3) lit. e) şi alin. (6), art. 257 alin. (2) lit. b) şi art. 259 alin. (7) lit. b) şi alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi ale art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 706/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 706/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curţii de Conturi

 • Decizia nr. 707/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 707/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 71 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 708/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 708/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenţiei Domeniilor Statului de către partenerii contractuali

 • Decizia nr. 709/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 709/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei

 • Decizia nr. 71/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 71/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (4) din Legea energiei electrice nr. 318/2003

 • Decizia nr. 71/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 71/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Petrişor Morar din funcţia de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

 • Decizia nr. 710/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 710/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38510 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 711/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 711/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 712/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 712/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2441 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 713/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 713/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 145 alin. 2 şi art. 1451 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 714/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 714/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 55 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

 • Decizia nr. 715/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 715/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 716/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 716/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 54 şi art. 55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului

 • Decizia nr. 717/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 717/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1-3 din Codul penal

 • Decizia nr. 718/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 718/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 719/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 719/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6739 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 72/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 72/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 72/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 72/2007 privind numirea domnului Iuliu Winkler în funcţia de secretar de stat la Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale

 • Decizia nr. 720/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 720/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 721/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 721/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 165 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 722/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 722/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 723/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 723/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 374 alin. 1 şi art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 724/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 724/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 lit. c) alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi ale art. 7 din Ordinul nr. 760/C/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 725/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 725/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 726/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 726/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decizia nr. 727/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 727/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 121 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 728/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 728/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4041 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 729/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 729/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 581 şi art. 582 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 73/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 73/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, precum şi a dispoziţiilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 73/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 73/2007 privind eliberarea doamnei Raluca Paula Karassi-Rădulescu din funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 730/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 730/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 921 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 731/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 731/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005 şi ale art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

 • Decizia nr. 732/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 732/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 733/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 733/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) şi (3) şi art. 21 alin. (4) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 734/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 734/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 735/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 735/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 şi art. 2811 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 735/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 735/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 1 şi art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 736/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 736/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor menţiunii de la pct. VI din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 736/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 736/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 737/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 737/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 738/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 738/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi art. 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 738/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 738/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 739/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 739/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 739/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 739/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 74/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 74/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12, art. 13 alin. (1) şi (3) şi art. 19 din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Decizia nr. 74/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 74/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marian Zlotea din funcţia de secretar de stat, preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor

 • Decizia nr. 740/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 740/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 740/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 740/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 şi 4 din Legea arendării nr. 16/1994

 • Decizia nr. 741/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 741/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea şi finalizarea procesului de privatizare a societăţilor comerciale din turism

 • Decizia nr. 741/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 741/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 alin. (1) şi art. 54 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decizia nr. 742/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 742/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 743/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 743/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275 alin. (3) şi art. 277 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

 • Decizia nr. 744/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 744/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 614 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 745/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 745/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 746/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 746/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 alin. 1 teza întâi, art. 31 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 319 alin. 1 şi art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 747/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 747/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2812 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 748/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 748/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 alin. (2) şi art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

 • Decizia nr. 749/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 749/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 5 şi art. 614 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 75/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 75/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum şi a dispoziţiilor art. 1063 alin. (1) lit. b), e), f) şi h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 75/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 75/2007 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Jeanina Preda din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

 • Decizia nr. 750/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 750/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 din Codul penal

 • Decizia nr. 751/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 751/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 278 şi art. 2781 alin. 1-7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 752/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 752/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 192 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 753/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 753/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 215 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 753/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 753/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 754/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 754/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi art. 55 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii

 • Decizia nr. 755/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 755/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane

 • Decizia nr. 755/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 755/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 şi a prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, prin care se prelungeşte termenul de depunere a cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, nu şi termenul pentru depunerea notificărilor la Legea nr. 10/2001

 • Decizia nr. 756/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 756/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 757/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 757/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 şi art. 365 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 758/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 758/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 759/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 759/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (13) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 76/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 76/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 76/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 76/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Marius Cătălin Marinescu din funcţia de preşedinte al Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

 • Decizia nr. 760/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 760/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 761/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 761/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe

 • Decizia nr. 761/2007, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 761/2007 privind activitatea de control

 • Decizia nr. 762/2007, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 762/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 762/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 762/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 763/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului unic pct. 4 din Legea nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 763/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 763/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 alin. (3), art. 84 alin. (2) şi ale art. 85 alin. (1) teza finală din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 764/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 764/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 764/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 764/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 765/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 765/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil

 • Decizia nr. 766/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 766/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 161 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 766/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 766/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10, art. 11 alin. 1 lit. d), art. 13 şi 15 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României şi art. 24 alin. (4) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

 • Decizia nr. 767/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 767/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 492 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 767/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 767/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 73 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

 • Decizia nr. 768/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 768/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă şi ale art. 48 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 769/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 769/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 769/2006, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 769/2006 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 1 şi 2 din Legea nr. 591/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România

 • Decizia nr. 77/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 77/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 83 din Codul penal

 • Decizia nr. 77/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 77/2007 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Mihaela Cristina Mostavi din funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 770/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 770/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 771/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 771/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale