• Decizia nr. 631/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 631/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 632/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 632/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 236 alin. 4, art. 239 alin. 2 şi următoarele din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 633/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 633/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 634/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 634/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (5), (7) şi (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 635/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 635/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (7) şi ale art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 636/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 636/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3191 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 637/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 637/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 638/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 638/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 639/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 639/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 64/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 64/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 64/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 64/2007 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Daniela Nicoleta Andreescu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Decizia nr. 640/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 640/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 30 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 641/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 641/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 185 alin. (2) teza a doua din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 642/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 642/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 50 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 • Decizia nr. 643/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 643/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 614 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 644/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 644/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004

 • Decizia nr. 645/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 645/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 84 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra CECULUI

 • Decizia nr. 646/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 646/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4, 8 şi 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005, precum şi ale Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005, în ansamblul lor

 • Decizia nr. 647/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 647/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 13 alin. (12) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie

 • Decizia nr. 648/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 648/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 649/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 649/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 şi ale art. 52 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 65/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 65/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (9) teza întâi din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 65/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2007 pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Maria Muga din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Decizia nr. 65/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 65/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale Smart Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 650/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 650/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 651/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 651/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 652/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 652/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 127 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi ale art. 78 alin. (8) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 653/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 653/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 21, 22, 28, 29, 30, 31 şi 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă

 • Decizia nr. 654/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 654/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 62 alin. (2) şi ale art. 268 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum şi ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale

 • Decizia nr. 655/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 655/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării

 • Decizia nr. 656/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 656/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 180 alin. (5), art. 1801 alin (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 • Decizia nr. 657/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 657/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 89 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

 • Decizia nr. 658/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 658/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale

 • Decizia nr. 659/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 659/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 66/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 66/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

 • Decizia nr. 66/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 66/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Cătălin-Ionel Dănilă din funcţia de secretar de stat la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei

 • Decizia nr. 660/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 660/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 661/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 661/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 96, art. 97 şi art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 662/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 662/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3851 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 663/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 663/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 663/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 663/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale URBAN BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 664/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 664/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. 4 şi art. 198 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 665/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 665/2007 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 23 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată

 • Decizia nr. 666/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 666/2007 referitoare la constituţionalitatea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic

 • Decizia nr. 667/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 667/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 668/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 668/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (2) şi art. 31 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

 • Decizia nr. 669/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 669/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 159 alin. 3 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 67/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 67/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 969 şi art. 1021 din Codul civil

 • Decizia nr. 67/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 67/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Ioan Andreica din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Decizia nr. 67/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 67/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale Comsig Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 670/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 670/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 671/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 671/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi c) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi ale art. 120 alin. 4 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 672/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 672/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2151 din Codul penal

 • Decizia nr. 673/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 673/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 674/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 674/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275-278 şi art. 2781 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 675/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 675/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 pct. 1 din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

 • Decizia nr. 676/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 676/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 411 alin. 1 şi art. 7208 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 677/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 677/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei şi art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 678/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 678/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 678/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 678/2007 privind aprobarea transferului portofoliului de asigurări, aferent clasei B.1 – Asigurări de accidente, de la Societatea Comercială ASIROM – CONCORDIA – S.A. către Societatea Comercială Asigurarea Românească – ASIROM – S.A.

 • Decizia nr. 679/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 679/2007 privind aprobarea transferului portofoliului de asigurări, aferent clasei B.1. Asigurări de accidente, de la Societatea Comercială ASIROM – CONCORDIA – S.A. către Societatea Comercială Asigurarea Românească – ASIROM – S.A. şi retragerea autorizaţiei de funcţionare ca societate de asigurare Societăţii Comerciale ASIROM – CONCORDIA – S.A.

 • Decizia nr. 679/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 679/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. 1, 3 şi 4 din Codul penal

 • Decizia nr. 68/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 68/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 68/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 68/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Dascălu din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

 • Decizia nr. 680/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 680/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 158 din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi

 • Decizia nr. 681/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 681/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 295 alin. 1 şi art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 681/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 681/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale GENEVE BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 682/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 682/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ANA BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 682/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 682/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 272 pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

 • Decizia nr. 683/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 683/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora şi ale art. 1000 alin. 3 din Codul civil

 • Decizia nr. 684/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 684/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (7), art. 18, art. 80 alin. (1) lit. b) şi d) şi art. 83 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 685/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 685/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 lit. a) şi art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 686/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 686/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 687/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 687/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

 • Decizia nr. 688/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 688/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1141 alin. 2 şi 3, art. 156 alin. 1 şi art. 171 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 689/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 689/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 69/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 69/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 69/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 69/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Matei Dumitru din funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

 • Decizia nr. 690/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 690/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor capitolului IX Soluţionarea contestaţiilor din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

 • Decizia nr. 691/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 691/2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Loteria Română – S.A. şi ale art. 26 alin. (2) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

 • Decizia nr. 692/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 692/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 292 din Codul penal

 • Decizia nr. 693/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 693/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România

 • Decizia nr. 693/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 693/2007 privind revocarea măsurii de retragere a autorizaţiei de funcţionare pentru desfăşurarea activităţii de asigurări de viaţă dispuse prin Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 581/2007

 • Decizia nr. 694/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 694/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) lit. A pct. 12 din Legea nr. 543/2002 privind graţierea unor pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni

 • Decizia nr. 695/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 695/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 695/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 695/2007 privind revocarea măsurii de interzicere temporară a activităţii de broker de asigurare Societăţii Comerciale BTWC Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 696/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 696/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 697/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 697/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74-81 din Codul de procedură civilă şi ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 698/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 698/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 699/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 699/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite

 • Decizia nr. 7/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 7/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 7/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 7/2007 pentru eliberarea domnului Ioan Onisei din funcţia de secretar de stat la Ministerul Culturii şi Cultelor

 • Decizia nr. 7/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 7/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind problema incompatibilităţii judecătorului, care a participat în cursul urmăririi penale la judecarea recursului declarat împotriva încheierii prin care s-a soluţionat propunerea de arestare preventivă ori de prelungire a arestării preventive, de a participa la soluţionarea unui nou recurs având ca obiect o altă încheiere prin care s-a dispus cu privire la măsurile preventive în aceeaşi cauză

 • Decizia nr. 7/2007, Senatul României

  Decizia nr. 7/2007 privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 • Decizia nr. 7/2007, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 7/2007 privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip şi pietriş din perimetrul Enăcheşti – judeţul Bacău

 • Decizia nr. 7/2007, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 7/2007 privind exercitarea profesiei de către medicii dentişti care au împlinit vârsta de pensionare

 • Decizia nr. 7/2007, Consiliul Concurenţei

  Decizia nr. 7/2007 privind numirea domnului vicepreşedinte Alexe Gavrilă pentru asigurarea interimatului funcţiei de preşedinte al Consiliului Concurenţei până la desemnarea şi numirea în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (10) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, a unui nou membru în Plenul Consiliului Concurenţei pentru funcţia devenită vacantă

 • Decizia nr. 70/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 70/2007 pentru eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Nistor din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social

 • Decizia nr. 70/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 70/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, şi a ordonanţei în ansamblul ei

 • Decizia nr. 700/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 700/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (2) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991