• Decizia nr. 5/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 5/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizia nr. 5/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 5/2007 privind numirea coordonatorului naţional al Programului ISPA

 • Decizia nr. 5/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 5/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată şi ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind aprobarea Codului fiscal, referitor la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea adăugată şi a diminuării bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit în cazul în care documentele justificative cuprind menţiuni incomplete, inexacte sau care nu corespund realităţii

 • Decizia nr. 5/2007, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

  Decizia nr. 5/2007 privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului şi pietrişului din perimetrul Bârsa Codlea

 • Decizia nr. 5/2007, Colegiul Medicilor Dentişti din România – CMDR

  Decizia nr. 5/2007 privind adoptarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România

 • Decizia nr. 5/2007, Senatul României

  Decizia nr. 5/2007 privind exercitarea atribuţiilor de preşedinte al Senatului în perioada în care acesta asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României

 • Decizia nr. 50/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 50/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, referitor la aplicarea dispoziţiilor art. 631 din Codul penal privind înlocuirea pedepsei amenzii

 • Decizia nr. 50/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 50/2007 privind numirea domnului Ştefan Cosmeanu în funcţia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru – Cabinetul Primului-Ministru

 • Decizia nr. 50/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 50/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 500/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 500/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 190 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 501/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 501/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 72 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 501/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 501/2007 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Direct Automotive Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 502/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 502/2007 privind sancţionarea Societăţii Comerciale KAY INTERNAŢIONAL BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 502/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 502/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decizia nr. 503/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 503/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă şi art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale

 • Decizia nr. 503/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 503/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale RISK CAPITAL PARTNERS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. şi interzicerea desfăşurării activităţii de broker de asigurare în România

 • Decizia nr. 504/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 504/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

 • Decizia nr. 505/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 505/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 68 alin. 4, 5 şi 6 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 505/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 505/2007 privind sancţionarea Societăţii Comerciale Impact Broker de Asigurare şi Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 506/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 506/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 59 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 507/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 507/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 508/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 508/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 lit. a) din Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control şi art. 10 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 509/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 509/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 lit. b) şi ale art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 51/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 51/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 907 şi art. 908 din Codul comercial

 • Decizia nr. 51/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 51/2007 pentru constatarea încetării raporturilor de serviciu ale domnului Cristian Preda, comisar guvernamental pentru francofonie în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

 • Decizia nr. 51/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 51/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii drepturilor în cazul condamnării inculpaţilor minori

 • Decizia nr. 510/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 510/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale Model Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 510/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 510/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 511/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 511/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) pct. 1 lit. A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor

 • Decizia nr. 512/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 512/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 513/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 513/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I punctul 39 cuprins în Titlul VI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 514/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 514/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 514/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 514/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale DCA Insurance Broker – S.R.L.

 • Decizia nr. 515/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 515/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

 • Decizia nr. 516/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 516/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. e) raportate la art. 10 lit. b) şi la art. 15 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 516/2007, Consiliul Naţional al Audiovizualului

  Decizia nr. 516/2007 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 187/2006 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual

 • Decizia nr. 517/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 517/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (24) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 518/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 518/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 40 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, art. 9 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a dispoziţiilor art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

 • Decizia nr. 518/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 518/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale UBI Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 519/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 519/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 31 alin. 3 din Anexa nr. 2 (Regulamentul-cadru al asociaţiilor de proprietari) la Legea locuinţei nr. 114/1996

 • Decizia nr. 52/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 52/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane

 • Decizia nr. 52/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 52/2007 privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea şi demararea unui program guvernamental de acţiune destinat reglării fluxurilor migraţionale ale forţei de muncă

 • Decizia nr. 520/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 520/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 521/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 521/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 28 alin. (5), (6), (7) şi (8) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 522/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 522/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 523/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 523/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) lit. a) pct. ii) şi lit. c) din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Decizia nr. 524/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 524/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 525/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 525/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1.303 teza întâi din Codul civil

 • Decizia nr. 526/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 526/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 • Decizia nr. 527/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 527/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 499 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 528/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 528/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 529/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 529/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) şi art. 14 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, precum şi a dispoziţiilor art. 5 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 • Decizia nr. 53/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 53/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. 2, 21 şi 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 53/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 53/2007 privind eliberarea domnului Constantin Gheorghe din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 • Decizia nr. 53/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 53/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 35 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, în cazul acţiunilor având ca obiect imobile expropriate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, introduse după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001

 • Decizia nr. 530/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 530/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 531/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 531/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 532/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 532/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (2) şi (3), art. 2, art. 4 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 533/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 533/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 364 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 533/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 533/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale UNIVERSAL INSURANCE BROKER – S.R.L.

 • Decizia nr. 534/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 534/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 535/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 535/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 536/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 536/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 616 din Codul civil

 • Decizia nr. 537/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 537/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) şi art. 6 alin. (1), (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 537/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 537/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială ROMBROKERS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L. şi interzicerea desfăşurării activităţii de broker de asigurare în România

 • Decizia nr. 538/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 538/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 539/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 539/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 54/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 54/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 41 pct. 2 lit. e) din Legea contabilităţii nr. 82/1991

 • Decizia nr. 54/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 54/2007 pentru eliberarea domnului Daniel Chiţoiu din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 540/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 540/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 399 alin. 21, art. 402 alin. 2 şi art. 403 alin. 1, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 541/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 541/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 542/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 542/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 543/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 543/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004

 • Decizia nr. 544/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 544/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

 • Decizia nr. 545/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 545/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 37 şi 38 din Codul familiei

 • Decizia nr. 546/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 546/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 546/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 546/2007 privind sancţionarea Societăţii Comerciale BTWC Broker de asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 547/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 547/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 548/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 548/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 548/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 548/2007 privind aprobarea modificărilor aduse actului constitutiv al Societăţii Comerciale DELTA ASIGURĂRI – S.A.

 • Decizia nr. 549/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 549/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 138 alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 55/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 55/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 189/2000

 • Decizia nr. 55/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 55/2007 pentru numirea domnului Daniel Chiţoiu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 • Decizia nr. 550/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 550/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea poliţiei politice comuniste

 • Decizia nr. 551/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 551/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 552/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 552/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 184 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 553/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 553/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 şi art. 56 din Codul comercial

 • Decizia nr. 554/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 554/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 555/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 555/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 alin. 6 din Codul penal

 • Decizia nr. 556/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 556/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 51 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 557/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 557/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 558/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 558/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 şi art. 52 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 • Decizia nr. 559/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 559/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 56/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 56/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 33 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

 • Decizia nr. 56/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 56/2007 pentru eliberarea domnului Attila Korodi din funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor

 • Decizia nr. 560/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 560/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 52 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 561/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 561/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397, art. 399 şi art. 402 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 562/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 562/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativteritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

 • Decizia nr. 563/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 563/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2821 alin. 1 şi art. 305 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 564/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 564/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat