• Decizia nr. 43/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 43/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci pe anul 2007

 • Decizia nr. 430/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 430/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 4301/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 4301/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale PREMIUM-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 4302/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 4302/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale ASIGRUP BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 4303/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 4303/2007 privind numirea noului administrator-director general şi revocarea măsurii de interzicere temporară a exercitării activităţii de broker de asigurare de către Societatea Comercială MEDINS 2002 ROMANIA-BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 431/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 431/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 27 din Codul de procedură civilă şi art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti

 • Decizia nr. 432/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 432/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

 • Decizia nr. 432/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 432/2006 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 • Decizia nr. 433/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 433/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 26 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 • Decizia nr. 434/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 434/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994 şi art. 4 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 435/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 435/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din anexa II a Legii locuinţei nr. 114/1996 şi ale art. 10 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 436/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 436/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 24 alin. (1) lit. f) şi art. 26 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, ale art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, precum şi ale art. 33 alin. (1), art. 99 alin. (1) şi alin. (7) teza întâi şi art. 111 alin. (2) teza întâi din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

 • Decizia nr. 437/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 437/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 77 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decizia nr. 438/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 438/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 82 alin. (5) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

 • Decizia nr. 438/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 438/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Partener – Broker de Asigurări – S.A. şi retragerea aprobării acordate domnului Nicolae Viorel ca administrator-director general al acestei societăţi comerciale

 • Decizia nr. 439/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 439/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 44/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 44/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii şi ale art. 73 lit. b) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 44/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 44/2007 pentru eliberarea domnului Ştefan Cosmeanu din funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 • Decizia nr. 440/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 440/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat

 • Decizia nr. 440/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 440/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială Eurobroker Consulting – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 441/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 441/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a brokerului de asigurare Societatea Comercială Era Broker de Asigurare-Reasigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 441/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 441/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007

 • Decizia nr. 442/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 442/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcţionarilor publici şi a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum şi a personalului din organele autorităţii judecătoreşti, ale art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, ale art. 8 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, ale art. 5 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, ale art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2005 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, precum şi ale art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/2006 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică

 • Decizia nr. 442/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 442/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale KLN Broker de Asigurare – S.R.L. şi retragerea aprobării acordate domnului Dobre Soare ca administrator-director general al acestei societăţi comerciale

 • Decizia nr. 442/2006, Oficiul Român pentru drepturile de autor

  Decizia nr. 442/2006 pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului având drept obiect Metodologia privind comunicarea publică a operelor muzicale prin proiecţia publică a operelor cinematografice

 • Decizia nr. 443/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 443/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 79 alin. (4), art. 88 alin. (2) lit. a), art. 881 alin. (1) şi art. 89 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 444/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 444/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 445/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 445/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 108 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

 • Decizia nr. 446/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 446/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 447/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 447/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II alin. (3) şi (4) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 448/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 448/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1141 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 449/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 449/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 45/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 45/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 283 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 45/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 45/2007 pentru numirea domnului Gergely Olosz în funcţia de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 • Decizia nr. 45/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 45/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale MCI INTERNATIONAL BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 450/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 450/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 451/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 451/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 452/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 452/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 700 din Codul civil

 • Decizia nr. 452/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 452/2007 privind sancţionarea Societăţii Comerciale PETROMSERVICE – S.A.

 • Decizia nr. 453/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 453/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 46 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 454/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 454/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă şi ale art. II şi III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură civilă

 • Decizia nr. 454/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 454/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Samaro Asig – Broker de Asigurare – S.R.L.

 • Decizia nr. 455/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 455/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 169 alin. (3) din Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 456/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 456/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 4 teza întâi din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 457/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 457/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 113 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 458/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 458/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), art. 6 şi art. 8 alin. (1), (2), (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 459/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 459/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 • Decizia nr. 46/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 46/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 141 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

 • Decizia nr. 46/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 46/2007 privind modificarea Deciziei primului-ministru nr. 473/2005 pentru aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale Secretariatului General al Guvernului

 • Decizia nr. 46/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 46/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale SHARKS CORPORATION 2002 – S.R.L. şi retragerea aprobării acordate domnului Nae Eugen ca administrator – director general al acestei societăţi comerciale

 • Decizia nr. 460/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 460/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 • Decizia nr. 461/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 461/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 53 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

 • Decizia nr. 462/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 462/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 25, art. 38 şi art. 74 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 463/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 463/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 464/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 464/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 lit. k) şi art. 14 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism

 • Decizia nr. 465/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 465/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizia nr. 466/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 466/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranţa naţională a României

 • Decizia nr. 467/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 467/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 5 din Legea nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, precum şi a Legii nr. 236/2006 în ansamblul ei

 • Decizia nr. 468/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 468/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 6 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 469/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 469/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 175 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • Decizia nr. 47/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 47/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 81 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă

 • Decizia nr. 47/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 47/2007 privind numirea domnului Săvuş Cristian în funcţia publică de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap

 • Decizia nr. 470/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 470/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 471/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 471/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 269 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 472/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 472/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 295 alin. 1 şi art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 473/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 473/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 şi art. 5 din Legea concurenţei nr. 21/1996

 • Decizia nr. 474/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 474/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 474/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 474/2007 privind autorizarea funcţionării ca societate de asigurare a Societăţii Comerciale FIBA ASIGURĂRI – S.A.

 • Decizia nr. 475/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 475/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 22 alin. (3) din Legea sindicatelor nr. 54/2003

 • Decizia nr. 476/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 476/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

 • Decizia nr. 477/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 477/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 164 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

 • Decizia nr. 478/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 478/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (7), art. 31 alin. (1), art. 42 şi art. 47 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

 • Decizia nr. 479/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 479/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, şi ale art. 851 şi art. 86 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului

 • Decizia nr. 48/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 48/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

 • Decizia nr. 48/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 48/2007 privind numirea domnului Gheorghe Bogdan în funcţia publică de secretar general al Agenţiei Naţionale pentru Sport

 • Decizia nr. 480/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 480/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397 şi art. 399 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 481/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 481/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 146, art. 209 alin. 3 şi art. 2481 din Codul penal

 • Decizia nr. 482/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 482/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. 2 din Codul penal

 • Decizia nr. 483/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 483/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 329 din Codul penal

 • Decizia nr. 484/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 484/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 337 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 485/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 485/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 258 din Codul penal

 • Decizia nr. 486/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 486/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1403 alin. 1 teza finală din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 487/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 487/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (5) şi art. 86 alin. (3) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Decizia nr. 488/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 488/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

 • Decizia nr. 488/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 488/2007 privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Comerciale Corimar Broker de Asigurare – S.R.L. şi interzicerea desfăşurării activităţii de broker de asigurare

 • Decizia nr. 489/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 489/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3001 din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 49/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 49/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. III din Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 38 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997

 • Decizia nr. 49/2007, Prim-ministru

  Decizia nr. 49/2007 pentru revocarea din calitatea de membru al Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate a domnului Victor Goanţă şi pentru numirea în calitate de membru a domnului Marin Iordache în cadrul aceluiaşi consiliu

 • Decizia nr. 49/2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – ÎCCJ

  Decizia nr. 49/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu privire la încadrarea juridică a faptei de trafic de persoane, comisă asupra mai multor persoane, în aceleaşi condiţii de loc şi de timp

 • Decizia nr. 490/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 490/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 379 pct. 2 lit. b) teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 491/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 491/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 572 lit. a), art. 574 alin. (1) lit. a), art. 58 lit. g) şi art. 59 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aşa cum a fost modificată prin Legea nr. 102/2006

 • Decizia nr. 492/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 492/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

 • Decizia nr. 493/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 493/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 494/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 494/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

 • Decizia nr. 495/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 495/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 598 şi art. 600 din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 496/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 496/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă

 • Decizia nr. 496/2007, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor – CSA

  Decizia nr. 496/2007 privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii Comerciale FABIS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE – S.R.L.

 • Decizia nr. 497/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 497/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1, art. 7, art. 8 şi art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somaţiei de plată

 • Decizia nr. 498/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 498/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 322 pct. 5 teza finală din Codul de procedură civilă

 • Decizia nr. 499/2007, Curtea Constituţională

  Decizia nr. 499/2007 referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 275-2781 din Codul de procedură penală