• Amendamentul nr. 1/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 1/2006 la Memorandumul de finanţare ISPA 2004/RO/16/P/PE/001 Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, România

 • Amendamentul din 08.06.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 8 iunie 2006 şi la Zagreb la 16 noiembrie 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susţinut de împrumutul de ajustare programatică

 • Amendamentele din 12.10.2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentele convenite între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 9 octombrie 2006 şi la Bucureşti la 12 octombrie 2006, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 6 iulie 2001

 • Amendamentul din 08.03.2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti la 8 martie 2006 şi la Paris la 2 noiembrie 2006, între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea proiectului “Săli de sport”

 • Amendamentul din 20.06.2007, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Washington, D.C. la 5 iunie 2007 şi la Bucureşti la 20 iunie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004

 • Amendamentul din 30.04.1983, Organizaţia Naţiunilor Unite

  Amendamentul la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie, adoptată la Washington la 3 martie 1973, care a fost adoptat la cea de-a patra Conferinţă a părţilor la Gaborone la 30 aprilie 1983

 • Amendamentul din 28.06.2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 28 iunie 2006 şi la Paris la 12 septembrie 2006, între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finanţarea Proiectului privind refacerea şi consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundaţiile din aprilie-mai 2005 în judeţele Timiş şi Caraş-Severin, semnat la Bucureşti la 26 iulie 2005 şi la Paris la 1 august 2005

 • Amendamentul din 30.10.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori*) semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2006 şi 10 noiembrie 2006 între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultură, semnat la Bucureşti la 27 martie 2000

 • Amendamentul din 05.10.2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Paris la 6 iunie 2006 şi la Bucureşti la 5 octombrie 2006, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Fondul de Dezvoltare Socială al Consiliului Europei, semnat la Paris la 29 iulie 1999

 • Amendamentul din 03.08.2006, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori*) semnate la Bucureşti la 3 august 2006 şi la Zagreb la 12 septembrie 2006 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Amendamentul din 15.09.2006, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul nr. 3/2006 convenit prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 11 septembrie 2006 şi la Bucureşti la 13/15 septembrie 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a drumurilor, etapa a IV-a

 • Amendamentul din 21.12.2006, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea*) semnată la Luxemburg la 6 decembrie 2006 şi la Bucureşti la 21 decembrie 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii pentru finanţarea Proiectului de reabilitare a infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

 • Amendamentul din 21.11.2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 1/2006 la Acordul-cadru de împrumut, datat 1 august 2005, referitor la Proiectul F/P 1524 (2005) de reabilitare a drumurilor şi căilor ferate – România

 • Amendamentul din 26.10.2004, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul la memorandumurile de finanţare ISPA privind transparenţa în adjudecarea contractelor, eligibilitatea, regulile de achiziţii publice şi regulile privind originea din 26.10.2004

 • Amendamentul din 31.05.2006, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul nr. 1/2006 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 19 mai 2006 şi la Bucureşti la 25 şi 31 mai 2006, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003

 • Amendamentul din 28.11.2006, Banca Europeană de Investiţii – BEI

  Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată la Luxembourg la 9 noiembrie 2006 şi la Bucureşti la 27 şi 28 noiembrie 2006 între Guvernul României, Banca Europeană de Investiţii şi Administraţia Fluvială a Dunării de Jos – R.A. Galaţi, la Contractul de finanţare dintre România, Banca Europeană de Investiţii şi Regia Autonomă “Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi pentru finanţarea Proiectului de protejare a malului Canalului Sulina, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Amendamentul din 07.12.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 7 decembrie 2006 şi la Washington D.C. la 23 aprilie 2007 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

 • Amendamentul din 28.10.2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul la Memorandumul de finanţare ISPA 2005/RO/16/P/PE/003 “Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş-Severin, România” din 28.10.2006

 • Amendamentul din 26.03.2007, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 26 martie 2007 şi la Washington la 28 martie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru realizarea Proiectului de finanţare rurală, semnat la Washington DC la 30 aprilie 2001

 • Amendamentul din 03.04.2007, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 7 martie 2007 şi la Bucureşti la 3 aprilie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

 • Amendamentul din 03.08.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 3 august 2006 şi la Zagreb la 12 septembrie 2006, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

 • Amendamentul din 01.02.2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 1 februarie 2007 şi la Washington la 21 şi 28 februarie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, pentru finanţarea Proiectului “Controlul poluării în agricultură”

 • Amendamentul din 23.01.2007, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 ianuarie 2007 şi la Washington la 26 februarie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 3 aprilie 2002, pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare rurală

 • Amendamentul din 23.03.2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin Scrisoarea semnată la Washington, DC la 7 martie 2007 şi la Bucureşti la 23 martie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Amendamentul din 08.01.2007, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei – BDCE

  Amendamentul nr. 1/2007 convenit prin Scrisoarea semnată la Bucureşti la 8 ianuarie 2007 şi la Paris la 17 ianuarie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanţarea Proiectului pentru prevenirea catastrofelor naturale generate de inundaţii şi poluarea aerului

 • Amendamentul din 27.11.2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin Scrisoarea semnată la Tokyo la 20 noiembrie 2006, respectiv la Bucureşti la 27 noiembrie 2006, între Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, la Acordul de împrumut dintre Banca Japoneză pentru Cooperare Internaţională şi România, privind Proiectul de reabilitare a căii ferate Bucureşti-Constanţa

 • Amendamentul din 15.02.2007, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 15 februarie 2007 şi la Washington la 16 februarie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999

 • Amendamentul din 28.05.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, din 28.05.2007

 • Amendamentul din 16.05.2007, Ministerul Apărării Naţionale

  Amendamentul la art. X din Acordul suplimentar dintre Ministerul Apărării Naţionale al României şi Statul Major General al Republicii Turcia pentru cooperarea în domeniul instruirii militare din 16.05.2007

 • Amendamentul din 06.03.2007, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Washington la 6 martie 2007, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

 • Amendamentul din 01.08.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul convenit între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Economiei şi Finanţelor, şi Banca Europeană de Investiţii, prin scrisorile semnate la Bucureşti la 15 februarie 2007, 21 februarie 2007, 21 mai 2007 şi 1 august 2007 şi la Luxemburg la 1 iunie 2007 şi 5 iunie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii – Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul alimentării cu apă, semnat la Bucureşti la 8 martie 2002

 • Amendamentul din 16.07.2007, Ministerul Economiei şi Finanţelor

  Amendamentul nr. 2/2007 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Economiei şi Finanţelor, Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti, prin Scrisoarea semnată la Luxemburg la 22 iunie 2007 şi la Bucureşti la 7 şi 16 iulie 2007, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Municipiul Bucureşti pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii educaţionale în Bucureşti, semnat la Bucureşti la 1 octombrie 2003 şi la Luxemburg la 7 octombrie 2003

 • Amendamentul din 05.10.2006, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BIRD

  Amendamentul convenit prin scrisoarea comună semnată la Zagreb la 12 septembrie 2006 şi, respectiv, la Bucureşti la 5 octombrie 2006, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă

 • Amendamentul din 19.06.2006, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare – BERD

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 30 ianuarie 2006 şi 19 iunie 2006 şi la Zagreb la 7 iunie 2006, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 26 august 2003, pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea şi reforma sectorului de irigaţii

 • Amendamentul din 27.12.2006, Act Internaţional

  Amendamentul la anexele I şi II la Acordul european asupra marilor drumuri de circulaţie internaţională (AGR), încheiat la Geneva la 15 noiembrie 1975, cu modificările ulterioare, adoptate prin Legea nr. 455/2004, din 27.12.2006

 • Amendamentul din 09.09.1999, Act Internaţional

  Amendamentul la anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 58/1999, din 09.09.1999

 • Amendamentul din 05.06.2003, Ministerul Transporturilor

  Amendamentul la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.142 (77) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 iunie 2003

 • Amendamentul din 15.10.2004, Act Internaţional

  Amendamentul la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.117(52) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 15 octombrie 2004, respectiv anexa I revizuită la MARPOL 73/78

 • Amendamentul din 06.06.2001, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Amendamentul la Codul internaţional pentru siguranţa navelor de mare viteză (Rezoluţia MSC. 36(63)) din 06.06.2001

 • Amendamentul din 10.01.2002, Act Internaţional

  Amendamentul la anexa la Convenţia privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965, astfel cum a fost amendată, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 58/1999, din 10.01.2002

 • Amendamentul din 20.05.2004, Ministerul Transporturilor

  Amendamentul la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.151 (78) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 20 mai 2004

 • Amendamentul din 15.10.2004, Act Internaţional

  Amendamentul la anexa la Protocolul din 1978 referitor la Convenţia internaţională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.118(52) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 15 octombrie 2004, respectiv anexa II revizuită la MARPOL 73/78

 • Amendamentul din 10.12.2004, Organizaţia Maritimă Internaţională

  Amendamentul la Codul internaţional din 1994 pentru siguranţa navele de mare viteză (Codul HSC 1994) din 10.12.2004

 • Amendamentul din 20.05.2004, Ministerul Transporturilor

  Amendamentul la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.152 (78) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 20 mai 2004

 • Amendamentul din 20.05.2004, Ministerul Transporturilor

  Amendamentul la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.153 (78) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 20 mai 2004

 • Amendamentul din 09.12.2004, Ministerul Transporturilor

  Amendamentul la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.170 (79) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 9 decembrie 2004

 • Amendamentul din 20.05.2004, Ministerul Transporturilor

  Amendamentul la anexa la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, amendată, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin anexa 1 la Rezoluţia MSC.194 (80) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 20 mai 2004

 • Amendamentul din 20.05.2004, Ministerul Transporturilor

  Amendamentul la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.154 (78) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 20 mai 2004

 • Amendamentul din 09.12.2004, Ministerul Transporturilor

  Amendamentul la apendicele anexei la Protocolul din 1988 privind Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.171 (79) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 9 decembrie 2004

 • Amendamentul nr. 2/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 2/2006 la Memorandumul de finanţare ISPA 2003/RO/16/P/PT/007 Reabilitarea secţiunii Câmpina-Predeal de pe linia de cale ferată Bucureşti-Braşov, România

 • Amendamentul nr. 27/2006, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – ANAF

  Amendamentul nr. 27/2006 la Convenţia vamală relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975

 • Amendamentul nr. 5/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 5/2006 la Memorandumul de finanţare ISPA 2000/RO/16/P/PE/008 Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi a reţelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România

 • Amendamentul nr. 6/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 6/2006 la Memorandumul de finanţare ISPA 2000/RO/16/P/PE/003 Reabilitarea reţelei de canalizare şi a facilităţilor de epurare a apelor uzate în Constanţa, România

 • Amendamentul nr. 7/2006, Ministerul Finanţelor Publice

  Amendamentul nr. 7/2006 la Memorandumul de finanţare ISPA 2001/RO/16/P/PT/006 Reabilitarea secţiunii Drobeta-Turnu Severin-Lugoj a drumului naţional DN 6 (faza 2 a proiectului Craiova-Lugoj), România