29 Aprilie, 2017

Copii care muncesc? Da, dar cu respectarea unor condiţii

Potrivit Hotărârii Guvernului  nr. 75/2015, copiii pot presta activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi  modeling, în baza unor convenţii. 

Activităţi

Copilul poate presta activităţi remunerate în baza contractelor încheiate între:

 • organizator şi părinţi/reprezentantul legal al copilului;
 • direct cu acesta, în cazul copilului care a împlinit 14 ani, cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor/reprezentantului legal.

Activităţile remunerate desfăşurate pot fi prestate de copii în calitate de:

 • actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator, acrobat la manifestări cu caracter cultural, educativ sau artistic, cum ar fi: teatru, operă, balet, circ, concursuri de dans, de muzică sau interpretare, precum şi orice alte concursuri sau activităţi de scenă;
 • actor, figurant, cântăreţ, muzician, dansator, acrobat sau model la filmări pentru filme artistice, filmări, înregistrări sau emisiuni în direct pentru radio şi televiziune, cu sau fără scopuri publicitare;
 • figurant sau model la şedinţe foto, cu sau fără scopuri publicitare;
 • figurant sau model la prezentări de modă;
 • sportiv profesionist în sportul de performanţă.

Atenţie! Repetiţiile de orice fel, precum şi orice altă etapă menită să asigure buna desfăşurare a activităţilor sunt considerate parte integrantă a acestora.

Condiţii

Activităţile prestate de copil în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling se desfăşoară cu respectarea următoarelor condiţii:

 • să nu se constituie în munci periculoase pentru copii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • să se desfăşoare, în funcţie de vârsta copilului, în următorul interval orar:

- 9:00-17:00 pentru copiii cu vârsta sub 5 ani;

- 8:00-20:00 pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani;

- 7:00-22:00 pentru copiii cu vârsta peste 12 ani.

 • durata activităţii să nu depăşească:

- o oră pe săptămână, de preferinţă repartizată în zile diferite, în cazul copiilor cu vârsta sub un an;

- 2 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani;

- 4 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani;

- 6 ore pe zi în cazul copiilor cu vârsta peste 12 ani, fără a se lua în calcul pauzele scurte după fiecare activitate continuă în parte, dar nu mai mult de 12 ore pe săptămână pentru muncile efectuate pe durata anului şcolar, cu condiţia efectuării acestora, cu precădere, în afara orelor de curs;

 • activitatea continuă să fie prestată:

- maximum 15 minute de către copiii cu vârsta sub 1 an;

- maximum 30 minute de către copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani;

- maximum 45 minute de către copiii cu vârsta peste 5 ani.

 • numărul de repetiţii de orice fel, precum şi orice etapă menită să asigure buna desfăşurare a activităţilor, indiferent de natura acestora: spectacol, repetiţie, antrenament, şedinţă foto, filmare şi altele asemenea să nu depăşească una pe zi în cazul copiilor cu vârsta sub 1 an şi două pe zi în cazul copiilor cu vârsta de peste 1 an. Între cele două acţiuni, care au loc în aceeaşi zi, se acordă o pauză de cel puţin o oră şi jumătate;
 • pauzele scurte au durata între 10 şi 15 minute după fiecare activitate continuă;
 • pauza mare are o durată de minimum o jumătate de oră şi se acordă:

- după fiecare oră de activitate pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1 şi 5 ani;

- la fiecare 2 ore pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 12 ani;

- la fiecare 3 ore pentru copiii cu vârsta peste 12 ani.

 • numărul maxim de zile pe săptămână în care copiii pot presta activităţi este de 4 zile consecutive, urmate de minimum 48 de ore pauză;
 • activităţile care se organizează pe timpul vacanţelor şcolare nu trebuie să afecteze respectarea dreptului copilului la timp de odihnă şi timp liber;
 • în cazul activităţilor care se desfăşoară pe o perioadă mai mare de 2 luni se va acorda copilului o pauză de 14 zile, după primele 60 de zile de activitate.

ATENŢIE! Nerespectarea acestor condiţii constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Actului normativ adoptat de Guvern mai stabileşte că prestarea de către copii a activităţilor menţionate este condiţionată de informarea prealabilă a serviciul public de asistenţă socială, prin depunerea unei note de informare înainte de începerea efectivă a activităţii.

Nota de informare trebuie depusă de către părinţi/reprezentantul legal al copilului la serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului cu o serie de documente.

Cine foloseşte banii?

Potrivit actului normativ, sumele obţinute de copil ca urmare a activității prestate, vor fi administrate conform dispoziţiilor Codului Civil

Dacă există suspiciuni cu privire la utilizarea de către părinţi/reprezentanţi legali a sumelor obţinute de copil în alt scop decât cel al interesului superior al acestuia, reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului se autosesizează şi solicită părinţilor sau reprezentantului legal să prezinte un raport cu privire la modul în care au administrat veniturile copilului obţinute din activităţile prestate.

În cazul în care părintele/reprezentantul legal nu poate justifica utilizarea sumelor obţinute de copil, DGASPC poate sesiza instanţa de tutelă.   

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu