25 Iunie, 2017

Categorie : Ştiri

Informaţii privind obţinerea cazierului judiciar de către persoanele fizice

Pentru a obţine un certificat de cazier judiciar din România, persoanele fizice interesate pot depune personal o cerere-tip cu datele complete de stare civilă şi motivată, la ghişeele subunităţilor de poliţie de la locul de naştere, domiciliu/ reşedinţă, însoţită de actul de identitate, timbru fiscal în valoare de 2 lei şi chitanţa prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei. Referitor la actul de identitate, acesta poate fi unul dintre următoarele documente: cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, permis de şedere, aflate în termen de valabilitate. Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. În acelaşi timp, certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare. Astfel, ...

continuare →

Din aprilie, maşinile înmatriculate în alte state vor putea fi inspectate tehnic în ţară

Proprietarii de maşini înmatriculate în alte state şi folosite pentru perioade mai lungi în România vor avea posibilitatea să efectueze în ţară inspecţia tehnică, potrivit incont.ro. Certificatul de inspecţie are însă în acest caz doar valabilitate naţională. Potrivit unei ordonanţe care a fost aprobată recent de Guvern, procedura va fi aplicată începând cu luna aprilie a acestui an. În ultimii ani, s-a constatat că există persoane fizice sau firme care lucrează în România pentru perioade mai îndelungate şi care utilizează vehicule înmatriculate în statul în care au reşedinţa principală sau sediul social, dar cărora legea nu le permite să efectueze pe teritoriul statului român inspecţia tehnică periodică. În acest sens, Guvernul a decis ca Registrul Auto Român să poată efectua inspecţia tehnică periodică şi pentru aceste vehicule, prin care să fie atestată starea tehnică a maşinii. Această inspecţie tehnică va avea valabilitate naţională, recunoaşterea sa de alte state depinzând de ...

continuare →

Textul ACTA a fost lansat în dezbatere publică!

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri a publicat pe site http://www.minind.ro/index_acta.html textul Acordului comercial de combatere a contrafacerii între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, Australia, Canada, Japonia, Republica Coreea, Statele Unite Mexicane, Regatul Maroc, Noua Zeelandă, Republica Singapore, Confederaţia Elveţiană şi Statele Unite ale Americii (ACTA). În cadrul Uniunii Europene, Acordul a fost negociat de Comisia Europeană, încă de la debutul oficial al negocierilor, în anul 2008. Decizia privind semnarea ACTA a fost adoptată de Consiliul Uniunii Europene, în decembrie 2011, Comisia Europeană îndeplinind întreaga procedură de asigurare a transparenţei decizionale la nivel european. Semnarea acordului reprezintă numai o primă etapă în procedura încheierii sale. În cazul Acordului ACTA, mai există numeroase etape procedurale care trebuie parcurse, inclusiv ratificarea de către Parlamentul României. Textul acordului a fost făcut public pe site-ul Comisiei Europene încă din luna noiembrie 2010.  În prezent, el este publicat în toate limbile oficiale ...

continuare →

Trebuie să luăm măsuri împotriva risipei de alimente!

Parlamentul European a adoptat o rezoluţie în data de 19 ianuarie 2012 prin care cere luarea unor măsuri urgente pentru a jumătăţi risipa de alimente până în anul 2025, potrivit site-ului Comisiei Europene. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România – ANPCPPSR - europenii irosesc anual (în restaurante, gospodării, supermaketuri şi de-a lungul reţelelor alimentare de la producător la consumator) până la 50% din alimentele consumabile şi sănătoase, în vreme ce 79 milioane de cetăţeni europeni trăiesc sub limita sărăciei, iar 16 milioane îşi primesc mâncarea de la asociaţii caritabile. Deoarece alimentele sunt irosite în toate stadiile – de către producători, procesatori, distribuitori şi consumatori, deputaţii europeni cer o strategie coordonată, care să combine măsuri la nivel european şi naţional, pentru a îmbunătăţi eficienţa lanţurilor de furnizare şi consum a alimentelor, pentru fiecare sector şi a aborda de urgenţă problema risipei de alimente. Dacă nu se ...

continuare →

Reglementări noi în Programul “Prima casă”

Un recent proiect de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de MFP, are în vedere introducerea de completări la dispoziţiile O.U.G. nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima casă” şi adoptarea unor măsuri în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de derulare a programului „Prima casă”. Nota de fundamentare a proiectului de act normativ arată că, în practică, au apărut numeroase alte situaţii pentru care beneficiarii au solicitat acordul Ministerului Finanţelor Publice şi care urmează a fi soluţionate prin această ordonanţă de urgenţă. Locuinţa achiziţionată prin programul Prima casă trebuie să satisfacă toate condiţiile necesare de locuit ale unei persoane sau familii, ceea ce necesită modificarea legislaţiei în vigoare în sensul de a se permite înlocuirea imobilului achiziţionat iniţial, în cazul în care acesta este impropriu pentru folosirea sa ca locuiţă din cauza unor vicii ascunse. În aceste cazuri, este necesar acordul scris al constructorului de a pune la dispoziţia beneficiarului un ...

continuare →

Programele pentru locuinţe

Sunt în faza de proiect, iniţiate de MFP, două hotărâri de Guvern pentru continuarea creditării programelor de sprijin pentru locuinţe.  ■ Proiectul de hotărâre pentru completarea H.G. nr.736/2010, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. Normele aprobate prin H.G. nr.736/2010 stabilesc condiţiile de creditare avantajoase pentru contractarea unui credit cu garanţie guvernamentală şi dobândă subvenţionată, de către asociaţiile de proprietari/persoane fizice, pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe/clădirile unifamiliale care nu necesită executarea unor lucrări de consolidare ale sistemului structural, lucrările de reabilitare termică eligibile, criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, bănci şi constructori care execută lucrările de intervenţie privind reabilitarea termică. De asemenea, prin H.G. nr.736/2010 s-a avut în vedere detalierea mecanismului posibilităţii finanţării, de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea asociaţiilor de proprietari, din fondurile aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau ...

continuare →

Achitarea taxei auto pentru autovehiculele înmatriculate în România înainte de 2007, suspendată până la 1 ianuarie 2013

Guvernul a decis suspendarea aplicării prevederilor privind achitarea taxei de poluare pentru autovehiculele înmatriculate în România înainte de anul 2007, incluse în Legea privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, până la 1 ianuarie 2013. Potrivit Ministrului Mediului, Laszlo Borbely, modificarea legislaţiei privind taxa auto, decisă anul trecut, influenţează sute de mii de proprietari, fapt ce a determinat Guvernul să ia câteva decizii. Astfel, Executivul va suspenda aplicarea taxei auto până la data de 1 ianuarie 2013, pentru autovehiculele înmatriculate în România înainte de 2007. De asemenea, Guvernul va menţine în vigoare reducerea cu 25% a taxei de poluare pentru proprietarii de autovehicule care înmatriculează din data de 13 ianuarie 2012 maşini în România. În acelaşi timp, se va  returna diferenţa de taxă persoanelor care au plătit mai mult în anii trecuţi. Ministrul Mediului a explicat că persoanele care au plătit mai mult faţă de această reducere medie ...

continuare →