30 Martie, 2017

Categorie : Ştiri

Comisia Europeană a prezentat un nou program de sprijin financiar pentru stimularea competitivităţii în afaceri şi a IMM-urilor

Promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi, reprezintă aspectele principale ale noului program de sprijin financiar, prezentat la Bruxelles de Comisia Europeană. COSME, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri,este un instrument de finanţare care continuă în mare parte activităţile desfăşurate în cadrul actualului program pentru competitivitate şi inovare (CIP).  Informaţii privind noul program  Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri se va concentra asupra instrumentelor financiare şi sprijinului destinat internaţionalizării întreprinderilor. Acesta va fi simplificat pentru a face ca întreprinderile mici să beneficieze mai uşor de el. Programul are următoarele obiective generale: * îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri sub formă de participaţii şi împrumuturi: în primul rând, o facilitate de participaţii pentru investiţiile aflate în faza de creştere va oferi IMM-urilor finanţare de tip participaţii, rambursabilă şi cu scop comercial, în principal sub formă de capital de risc, cu ajutorul unor ...

continuare →

Noutăţi legislative privind eliminarea pescuitului ilegal

În Monitorul Oficial 852 din 2 decembrie 2011  a fost publicată Hotărârea 1136 din 9 noiembrie 2011  privind aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 ş (CE) nr. 601/2004 şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 şi (CE) nr. 1.447/1999. Prezentul act normativ instituie sistemul naţional pentru prevenirea, descurajarea şi eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat şi nereglementat, şi stabileşte regimul de certificare a capturii pentru importul/exportul în/din România al produselor pescăreşti. Potrivit Hotărârii, produsele pescăreşti importate în România trebuie să fie însoţite de un certificat de captură validat de statul de pavilion al navei/navelor de pescuit care a/ au realizat capturile din care au fost obţinute produsele pescăreşti.  Despre certificatul de captură Certificatul de captură se utilizează pentru a ...

continuare →

MECMA lansează în dezbatere publică un proiect de lege privind invenţiile de serviciu

Pe site-ul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, în rubrica „Transparenţă decizională”, este publicat un proiect de Lege privind invenţiile de serviciu.  Ce sunt invenţiile de serviciu ?  Invenţiile de serviciu sunt invenţiile create de inventatorii salariaţi, care se află într-una dintre următoarele situaţii: a) au rezultat în exercitarea funcţiei lor, prin îndeplinirea atribuţiilor de serviciu încredinţate în mod expres în cadrul contractului de muncă sau în fişa postului sau prin alte acte administrative ale angajatorului, care prevăd o misiune inventivă; b) s-au obţinut fie prin cunoaşterea sau utilizarea experienţei angajatorului şi/sau prin folosirea mijloacelor materiale ale acestuia, sau prin pregătirea şi formarea profesională dobândită de inventatorul salariat din grija şi pe cheltuiala angajatorului, fie prin utilizarea unor informaţii rezultate din activitatea angajatorului pe durata contractului de muncă, precum şi pe o perioadă de minimum 2 ani de la încetarea acestuia.  Ce este misiunea inventivă ?  Misiunea inventivă este definită printr-o ...

continuare →

Află tot ce ar trebui să ştii despre roaming!

Vă pregătiţi să plecaţi peste hotare de sărbători? Atunci, este bine să ştiţi care sunt drepturile voastre în absolut orice situaţie. Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România vă învaţă tot ce trebuie să ştiţi despre roaming.  Ce este roaming-ul?  Cel mai simplu mod de a explica roaming-ul este următorul: atunci când călătoriţi în străinătate puteţi utiliza în continuare telefonul mobil. Puteţi să sunaţi şi să fiţi sunat, puteţi trimite şi primi mesaje de tip text (SMS) sau aveţi posibilitatea de a descărca melodii.  Apelurile efectuate, SMS-urile şi serviciile de date sunt operate de o reţea străină, pentru că, în mod normal, furnizorul dumneavoastră de acasă nu operează şi în acea ţară străină. Pentru acest serviciu, operatorul străin percepe anumite taxe operatorului de acasă, care mai departe vă sunt facturate dumneavoastră. Referitor la legislaţie, Regulamentul UE privind roaming-ul a fost adoptat în 2007 şi a ...

continuare →

Nu este permis controlul pe internet pentru urmărirea transferurilor de fişiere

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a statuat că dreptul Uniunii se opune unui ordin judecătoresc pronunţat de o instanţă naţională prin care se impune unui furnizor de acces la internet instituirea unui sistem de filtrare pentru a preveni transferurile ilegale de fișiere. Decizia face parte din Hotărârea în cauza C-70/10 Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM). Un ordin de această natură nu respectă interdicţia de a impune unui astfel de furnizor o obligaţie generală de supraveghere, nici cerinţa de a asigura un just echilibru între dreptul de proprietate intelectuală, pe de o parte, şi libertatea de a desfăşura o activitate comercială, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal şi libertatea de a primi şi de a transmite informaţii, pe de altă parte. Această cauză are la origine un litigiu între Scarlet Extended SA, furnizor de acces la internet, pe de o parte, şi SABAM, ...

continuare →

Consiliul Concurenţei aşteaptă reacţii de la distribuitorii de carburanţi

Consiliul Concurenţei a trimis companiilor implicate raportul de investigaţie privind o posibilă înţelegere pe piaţa comercializării carburanţilor. Investigaţia finalizată este legată de retragerea de pe piaţă a sortimentului de benzină Eco Premium. Trimiterea raportului către companiile investigate este doar o etapă în cadrul procedurii de investigaţie şi nu echivalează cu o decizie finală asupra cazului. Conform procedurii, companiile au la dispoziţie 30 de zile pentru a trimite în scris observaţii asupra raportului de investigaţie. Apoi, companiile au posibilitate de a-şi susţine punctul de vedere în cadrul unei şedinţe de audiere, ce va avea loc pe data de 21 decembrie 2011. După audiere, Plenul Consiliului Concurenţei va delibera şi va lua o decizie cu privire la existenţa unei încălcări a legislaţiei concurenţei. „Orice investigaţie a Consiliului Concurenţei se finalizează cu un raport ce conţine concluziile investigaţiei. În cadrul acestui raport, echipa de investigaţie face propuneri privind posibila practică anticoncurenţială, dar decizia ...

continuare →

O nouă perspectivă – Viitorul în Drept

Asociaţia O şansă pentru Viitor te invită, în data de 26.11.2011, la  o Sesiune de comunicări ştiinţifice în domeniul ştiinţelor juridice, la specialităţile: drept civil, drept penal, drept administrativ şi drept constituţional, precum şi la un concurs de procese simulate. Indaco Systems, partener al evenimentului, vă aşteaptă la conferinţa care se va desfăşura la Palatul Parlamentului, începând cu ora 11:00. În cadrul Sesiunii de comunicări, un juriu format din specialişti în drept va analiza lucrările participanţilor şi le va premia pe cele mai apreciate.  Printre premii, se numără: * Stagii de practică la case de avocatură de renume din Bucureşti şi  pachete conţinând publicaţii. * Toate lucrările participante vor fi cuprinse într-o lucrare reprezentativă, publicată de editura Universul Juridic, şi care va fi distribuită tuturor participanţilor. * Toţi participanţii vor primi, pentru perioada de practică, acces gratuit la un soft de legislaţie: Indaco Lege Online. * Toate comunicările ştiinţifice vor ...

continuare →