27 Iunie, 2017

Categorie : IMM

Ce trebuie făcut pentru stimularea IMM-urilor

Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a identificat 12 prioritati pe care autoritatile trebuie sa le aiba in vedere astfel incat sa asigure dezvoltarea sectorului IMM. Potrivit Comunicatului din partea Biroului de presă al CNIPMMR, lista Consiliului cuprinde următoarele: ● iniţierea unei noi Legi pentru întreprinderile mici şi mijlocii, care să asigure implementarea deplină la nivel naţional a Small Business Act (SBA), aplicarea principiului „Reglementaţi mai întâi pentru IMM-uri” şi creşterea treptată de la 0,4% la 1% din PIB a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de dezvoltare, a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, la nivel naţional şi local, pentru perioada 2012-2020; ● creşterea sumelor alocate programelor de înfiinţare şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, cu alocarea prioritară a 300 milioane euro pentru susţinerea financiară a programului start-up ...

continuare →

A fost aprobată OUG pentru stimularea înfiinţării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri a fost aprobată prin Legea 301 din 23 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial 941 din 30 decembrie 2011. Conform actului normativ, ordonanţa de urgenţă se aprobă cu unele modificări. Vi le prezentăm în cele ce urmează. 1. La articolul 2 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:  “b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;”. 2. La articolul 5, litera d) va avea următorul cuprins:  “d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a“.  Sursa : Monitorul Oficial ...

continuare →

Noile norme ale UE privind colectarea de fonduri: promovarea capitalului de risc pentru IMM-uri şi facilitarea accesului la credite

Accesul la finanţare este esenţial pentru creșterea potenţialului de competitivitate şi de creştere al IMM-urilor. În contextul crizei actuale, marcat de o scădere a împrumuturilor acordate economiei reale, este tot mai dificil pentru astfel de societăţi să aibă acces la împrumuturi. Din acest motiv, Comisia Europeană prezintă o strategie de promovare a unui acces mai bun al IMM-urilor la finanţare, cuprinzând un plan de acţiune la nivelul UE, care prevede un sprijin tot mai mare din partea bugetului UE şi a Băncii Europene de Investiţii, precum şi o propunere de regulament de stabilire a unor norme uniforme privind comercializarea fondurilor de capital de risc. Datorită noului regulament, investitorii în capital de risc vor putea colecta mai uşor fonduri din întreaga Europă în beneficiul întreprinderilor nou-înfiinţate. Această abordare este simplă: odată ce sunt îndeplinite anumite cerinţe, toţi administratorii de fonduri eligibile pot mobiliza capital, sub denumirea de „fond european de capital ...

continuare →

Comisia Europeană a prezentat un nou program de sprijin financiar pentru stimularea competitivităţii în afaceri şi a IMM-urilor

Promovarea accesului la finanţare şi încurajarea unei culturi antreprenoriale, inclusiv crearea de noi întreprinderi, reprezintă aspectele principale ale noului program de sprijin financiar, prezentat la Bruxelles de Comisia Europeană. COSME, Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri,este un instrument de finanţare care continuă în mare parte activităţile desfăşurate în cadrul actualului program pentru competitivitate şi inovare (CIP).  Informaţii privind noul program  Programul pentru competitivitatea întreprinderilor şi pentru IMM-uri se va concentra asupra instrumentelor financiare şi sprijinului destinat internaţionalizării întreprinderilor. Acesta va fi simplificat pentru a face ca întreprinderile mici să beneficieze mai uşor de el. Programul are următoarele obiective generale: * îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri sub formă de participaţii şi împrumuturi: în primul rând, o facilitate de participaţii pentru investiţiile aflate în faza de creştere va oferi IMM-urilor finanţare de tip participaţii, rambursabilă şi cu scop comercial, în principal sub formă de capital de risc, cu ajutorul unor ...

continuare →

IMM-urile din România, printre cele mai performante din UE

Comisia Europeană a realizat un raport privind evoluţia firmelor medii şi mici în raport cu criza financiară. IMM-urile din România au fost incluse în categoria cea mai bună, alături de ţări precum Marea Britanie, Germania şi Suedia, pentru valoarea adăugată şi numărul de locuri de muncă create. Raportul prezentat de Comisia Europeană situează sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) la baza economiei UE. În 2010, în cadrul Uniunii erau înregistrate circa 20,8 milioane IMM-uri ce activau în sectoare non-financiare. Dintre acestea, 19,2 milioane reprezintă microîntreprinderi, cu mai puţin de 10 angajaţi. IMM-urile furnizează peste două treimi din totalul locurilor de muncă în sectorul privat şi contribuie cu 58,4% la formarea PIB. Comisia Europeană a introdus firmele autohtone în grupa ţărilor cu performanţă ridicată, atât în ceea ce priveşte creşterea valorii adăugate, cât şi a locurilor de muncă create în 2010. În cadrul grupei cu cea mai bună performanţă a sectorului ...

continuare →

În caz că nu ştiaţi: puteţi accesa servicii de consultanţă pentru întreprinderi prin Europe Enterprise Network

Scopul Enterprise Europe Network este de a ajuta întreprinderile mici şi mijlocii să îşi dezvolte potenţialul de inovare şi să le sensibilizeze cu privire la politicile Comisiei Europene. Având aproape 600 de puncte de contact şi 3000 de angajaţi cu experienţă, EEN este cea mai largă reţea din Europa care oferă servicii de informare şi consultanţă pentru întreprinderi. Acestea sunt disponibile societăţilor comerciale de orice dimensiune, indiferent dacă desfăsoară activităţi de producţie sau oferă servicii, deşi sunt orientate în primul rând către IMM-uri, institute de cercetare, universităţi, centre tehnologice, agenţii de dezvoltare a afacerilor şi a inovării. European Enterprise Network furnizează, alături de informaţii sau consultanţă pentru companiile membre (în special IMM), şi soluţii concrete de finanţare şi oportunităţi de afaceri pentru firme din 49 tări (incluzând ţările UE, Croaţia, Macedonia, ţări aparţinând Spaţiului Economic European, dar şi de pe alte continente, precum SUA, Mexic, Chile, China, Coreea de Sud, ...

continuare →

Convenţie de colaborare bancară pentru derularea Programului Kogălniceanu destinat întreprinderilor mici şi mijlocii

Prin ordinul comun M.E.C.M.A./M.F.P. nr.2325/2445, publicat în Monitorul oficial nr.596 din 23 august a.c., a fost aprobată Convenţia de colaborare dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi instituţia de credit parteneră în vederea derulării Programului Kogălniceanu, în temeiul Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr. 60/2011. Convenţia urmează să se aplice în relaţiile dintre Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, în calitate de furnizor de ajutor de stat, şi bănci sau instituţii de credit, pentru derularea programului guvernamental Mihail Kogălniceanu prin care se acordă facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit. Prevăzut să se desfăşoare pe perioada 2011-2013, în bază multianuală, programul constă în acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată şi, după ...

continuare →