25 Iunie, 2017

Categorie : Social

GfK TEMAX: Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată îşi menţine creşterea solidă în trimestrul 3

Studiul realizat de GfK TEMAX pentru perioada iulie – septembrie 2011 arată cele mai bune rezultate trimestriale din ultimii trei ani, dar mult sub nivelul anului 2008. Piaţa bunurilor de folosinţă îndelungată din România a înregistrat o creştere de două cifre pentru al treilea trimestru consecutiv. Astfel, în primele trei trimestre ale lui 2011 piaţa a arătat o creştere de 11,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. Intervalul analizat a fost favorabil în special pentru piaţa de IT (+26,6%), însă nu numai, toate sectoarele monitorizare de GfK TEMAX înregistrând evoluţii pozitive. Pe lângă electrocasnicele mici, foto şi telecom, care au menţinut rate solide de creştere, sectorul echipamentelor de birou a crescut pentru prima dată din 2008. Electronicele şi electrocasnicele mari au marcat o creştere minoră, de 2,7%, respectiv 1,1%. IT: Creşterea de două cifre continuă Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, sectorul IT a înregistrat o creştere consistentă. ...

continuare →

Doriţi să închiriaţi o locuinţă? Iată câteva informaţii utile care vă pot ajuta!

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România ( ANPCPPSR) vă îndeamnă să vă informaţi înainte de a închiria o locuinţă!  Iată câteva informaţii utile care vă pot ajuta:  Închirierea locuinţelor se face pe baza acordului dintre proprietar şi chiriaş, consemnat prin contract scris, care se va înregistra la organele fiscale teritoriale.  Ce cuprinde contractul scris ?  Contractul scris va cuprinde adresa locuinţei care face obiectul închirierii, suprafaţa locativă şi dotările folosite în exclusivitate şi în comun, precum şi suprafaţa curţilor şi a grădinilor folosite în exclusivitate sau în comun. De asemenea, în contract se va mai stipula valoarea chiriei lunare, regulile de modificare a acesteia şi modul de plată, suma plătită în avans în contul chiriei, locul şi condiţiile în care se realizează primirea şi restituirea cheilor.  Totodată, se vor mai preciza obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului, inventarul obiectelor şi ...

continuare →

Indemnizaţia pentru creşterea copilului

MMFPS a iniţiat un  proiect de lege pentru modificarea unor acte normative care reglementează acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului. Proiectul de lege a fost făcut public, spre consultare, pe data de 11 noiembrie. În perspectiva adoptării, săptămâna viitoare, a Legii asistenţei sociale – aşteptată pentru săptămâna viitoare – MMFPS pregăteşte deja modificarea unor acte normative, în sensul raportării cuantumurilor beneficiilor de asistenţă socială, respectiv a drepturilor prevăzute de această Ordonanţă la indicatorul social de referinţă. Conform aceastei legi, nivelurile, respectiv cuantumurile beneficiilor de asistenţă socială se stabilesc în raport de indicatorul social de referinţă prin aplicarea unui indice social de inserţie. Punerea în aplicare a acestor noi prevederi necesită modificarea unor acte normative din domeniul asistenţei sociale care reglementează, în prezent, acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, indemnizaţiilor speciale pentru îngrijirea copilului cu handicap, stimulentului lunar ori stimulentului de inserţie, respectiv: - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei ...

continuare →

Un senator doreşte să modifice Legea nr.52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

Pe site-ul Senatului, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.  Vă prezentăm în cele ce urmează modificările şi completările prezente în proiectul de act normativ.  Astfel, se modifică literele a) şi b) ale Articolului 1, care vor avea următorul cuprins : „ a) zilier – persoană fizică ce are capacitate de muncă şi care desfăşoară activităţi necalificate conform nomenclatorului COR, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar. Pot desfăşura activităţi cu caracter ocazional persoanele fizice, cetăţeni români sau străini, în condiţiile legii; b) beneficiar de lucrări – persoana fizică/juridică, persoana fizică autorizată, întreprinzător persoană fizică,  titular al întreprinderii individuale pentru care zilierul execută activităţi cu caracter ocazional”. O altă modificare prevăzută în proiectul de lege este aceea că, la articolul 1, după litera c), se introduce o nouă literă, litera ...

continuare →

MMFPS doreşte să modifice Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în rubrica « Proiecte în dezbatere », se află un Proiect de lege prin care se doreşte modificarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii. Vă prezentăm în cele ce urmează principalele modificări şi completări la Legea privind alocaţia de stat pentru copii. În primul rând, se modifică articolul 2, care va avea următorul cuprins :  ”Art. 2. – (1) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii cetăţenilor români, care au domiciliul sau reşedinţa în România şi care nu au rezidenţa stabilită în altă ţară împreună cu copiii lor. (2) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi pentru copiii ai căror părinţi, cetăţeni români, şi-au stabilit rezidenţa în altă ţară, în situaţia în care aceşti copii au domiciliul sau reşedinţa în România şi au stabilit un alt reprezentant legal în România. (3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi copiilor ...

continuare →

Statistici: Deloitte – despre încrederea mediului de afaceri în perspectivele economice

Rezultatele celui de-al şaselea raport Deloitte Business Sentiment Index arată că directorii executivi din Europa Centrală sunt pesimişti în privinţa economiilor din Europa Centrală, în 2012. Per ansamblu, nivelul de încredere a revenit la valoarea înregistrată în urmă cu un an (indicele compozit este 110). Această scădere are loc după cinci creşteri consecutive raportate de ultimele ediţii ale studiului.   Pesimismul directorilor executivi, cu precădere în partea de nord a Europei Centrale, este determinat de temerea că actuala criză a datoriilor suverane s-ar putea agrava, deteriorând astfel în continuare economiile din regiune, în următoarele 6 – 12 luni. Rezultatele studiului arată că numai 16% dintre respondenţi sunt optimişti în privinţa perspectivelor economice generale în următoarele şase luni. În acelaşi timp, 43% dintre ei cred că situaţia se va deteriora în viitorul apropiat. Cu toate acestea, ca şi la ediţiile anterioare, opinia directorilor executivi diferă semnificativ de la ţară la ţară. Încă ...

continuare →

Consultare publică europeană privind practicile comerciale frauduloase

Comisia Europeană lansează o consultare publică, prin rezultatele aşteptate urmând să fie aplicate măsuri pentru protejarea întreprinderilor din UE împotriva înşelăciunilor și practicilor frauduloase. Micile întreprinderi din Europa au de suferit de pe urma comercianţilor necinstiţi care recurg la practici frauduloase, cum ar fi publicitatea înșelătoare. Fraudatorii se ascund în spatele frontierelor naționale și exploatează vulnerabilitatea întreprinderilor, în special a celor mici, atunci când desfăşoară activităţi în alte ţări din Uniunea Europeană. Pot, de asemenea, cădea victime profesioniști, cum ar fi medici sau avocați, precum și organizații ale societății civile. Pentru a le asigura acestora o protecţie mai bună, Comisia Europeană lansează o consultare publică cu scopul de a colecta, de la întreprinderi și de la alți păgubiți, mai multe informații cu privire la natura și anvergura practicilor frauduloase, inclusiv ale înșelăciunilor online. După consultare, Comisia va analiza care sunt cele mai bune modalități de a pune capăt exploatării de ...

continuare →