24 Februarie, 2017

Categorie : Social

Autorităţile locale vor fi sprijinite în vederea susţinerii facturilor la energia termică

În condiţiile în care, aşa cum s-a anunţat, vor fi modificate condiţiile de acces la facilităţi privind plata energiei termice, Executivul a luat măsuri suplimentare prin modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Amendamentele au fost introduse prin Ordonanţa de urgenţă nr. 69, publicată în Monitorul Oficial nr. 625 din 2 septembrie a.c. Actul normativ instituie unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei. În esenţă, se reglementează dreptul autorităţilor locale de a aproba preţuri locale ale energiei termice facturate populaţiei mai mici decât preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei,  diferenţa urmând să se acopere din bugetele locale. În cazul în care autorităţile administraţiei publice locale nu cuprind în bugetul local sumele stabilite ...

continuare →

Ministerul Educaţiei ia măsuri pentru debirocratizarea muncii didactice

“Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pune la dispoziţia tuturor cadrelor didactice din România, pentru prima dată, planificările calendaristice”, se arată într-un comunicat de presă prezent pe site-ul http://www.edu.ro/. 2.500 de cadre didactice şi 120 de inspectori de specialitate din Ministerul Educaţiei şi inspectoratele şcolare au reuşit să elaboreze respectivele planificări, acestea fiind avizate de comisiile naţionale de specialitate pe discipline. Secretarul de Stat Oana Badea a precizat că “substanţa acestei măsuri constă, dincolo de orice analiză, în pasul spre debirocratizarea muncii didactice. În acest fel, economisim timp şi energie în favoarea muncii directe cu elevii noştri, ceea ce reprezintă esenţa muncii oricărui dascăl”. Planificările calendaristice pot fi găsite pe site-ul http://www.edu.ro/, la secţiunea învăţământ preuniversitar, începând cu data de 1 septembrie 2011. Sursa: http://www.edu.ro/ ...

continuare →

Prevenirea şi combaterea corupţiei – obiectiv al cooperării dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei Internelor

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a semnat in data de 30.08.2011 un protocol de cooperare împreună cu Ministerul Administraţiei Internelor, prin Direcţia Generală Anticorupţie, pentru a preveni şi a combate corupţia. Cele două părţi se obligă să facă schimb de date şi informaţii, pentru a elucida cazurile de interes comun, şi să participe la programe de perfecţionare a pregătirii profesionale în domenii de interes reciproc. În acelaşi timp, cele două entităţi trebuie să sprijine activităţile derulate la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie în vederea conştientizării luptei pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în rândul lucrătorilor M.A.I., afişând în locuri cât mai vizibile materiale care conţin mesaje anticorupţie, inclusiv în format electronic pe suporţi adecvaţi, în sediile Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. În schimb, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va trebui să pună la dispoziţia Direcţiei Generale Anticorupţie eventualele date sau informaţii obţinute accidental cu privire la pregătirea sau săvârşirea ...

continuare →

Guvernul a aprobat măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, a anunţat premierul Emil Boc, la finalul şedinţei Executivului. Primul-ministru Emil Boc a declarat că, spre deosebire de anul trecut, când Guvernul a acordat prin Ministerul Administraţiei şi Internelor o subvenţie de 350 milioane de lei – tuturor, indiferent de venit – şi ajutoare de încălzire prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale în valoare de 120 de milioane de lei, în funcţie de venit, anul acesta va fi eliminată subvenţia acordată nediferenţiat şi va creşte valoarea ajutoarelor de încălzire alocate prin bugetul MMFPS la 345 de milioane de lei. “O bună parte din subvenţia pe care Guvernul o dădea generalizat, la toată lumea, se duce la Ministerul Muncii pentru ajutoare de încălzire acordate persoanelor care au venituri mici” a explicat premierul, precizând că la aceste ajutoare se va adăuga subvenţia acordată de autorităţile ...

continuare →

Ministrul Lăzăroiu aduce precizări privind ajutoarele pentru încălzire

Pe site-ul MMFPS, ministrul Sebastian Lăzăroiu a ţinut să facă unele precizări referitoare la implicaţiile ordonanţei de Guvern în legătură noile modalităţi de acordare a ajutoarelor pentru încălzire, text pe care l-am prezentat anterior abonaţilor la Newsletter-ul LegeStart. Reţinem principalele sublinieri ale ministrului: ● Numărul beneficiarilor de ajutoare de încălzire creşte, de la 200.000 în sezonul trecut, la circa 330.000 în iarna care urmează. ● Acordarea subvenţiilor se limitează la persoane “vulnerabile”, care efectiv nu au posibilităţi de a acoperi cheltuielile. În acest fel, se vor elimina inechităţile în acordarea ajutoarelor care, până acum, mergeau nejustificat şi la persoane cu venituri mari. ● Rămâne nerezolvată, prin ordonanţa de Guvern, problema CET-urilor care sunt, în continuare, ineficiente, în condiţiile în care produc căldură la costuri foarte mari. Problema se va rezolva numai în timp, prin eficientizarea consumului de energie şi a producţiei realizată de aceste CET-uri. ● Primăriile – în special ...

continuare →

Agenda digitală: un proiect finanţat de UE urmăreşte generalizarea accesului la terminalele pentru autoservire

Un proiect finanţat de UE urmăreşte să facă terminalele pentru autoservire, cum sunt distribuitoarele automate de bilete pentru transportul public, ghişeele de informare a publicului sau bancomatele, mai accesibile pentru persoanele cu handicap, care reprezintă 1/6 din populaţia Europei, sau pentru cei 87 de milioane de europeni cu vârste de peste 65 de ani. Conform unui studiu realizat la nivelul UE, numai 38% dintre bancomatele (automated teller machines – ATM) din Uniunea Europeană sunt prevăzute cu capacităţi vocale pentru clienţii cu handicap, mult mai puţine decât în SUA (61%) şi Canada (aproape toate bancomatele). În vederea eliminării barierelor existente în materie de accesibilitate, Comisia Europeană a alocat proiectului „APSIS4All” – al cărui obiectiv este proiectarea şi validarea unor interfeţe personalizate, inclusiv a unor carduri fără contact – fonduri în valoare de 3,41 milioane de euro, reprezentând jumătate din bugetul total al proiectului. Primele teste vor avea ca obiect bancomate din Barcelona ...

continuare →

Ce ne aşteaptă în iarnă la plata pentru încălzirea locuinţei

MMFPS lansează proiectul unei ordonanţe de urgenţă privind contractarea energiei termice şi regimul ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei. Publicat pe site-ul ministerului pe 27 august, proiectul este în fază de dezbatere publică până pe data de 1 septembrie a.c. Actul normativ propus prevede că agenţii economici şi serviciile publice producători şi/sau distribuitori de energie termică în sistem centralizat (furnizori de energie termică) vor stabili pe bază de contract, împreună cu asociaţiile de proprietari/chiriaşi sau cu persoane fizice (titulari de contract de furnizare a energiei termice), modul de facturare şi de plată a contravalorii energiei termice consumate, care, după caz, poate fi: - facturarea conform consumului efectiv şi plata în tranşe lunare egale stabilite conform procedurii aprobată prin hotărârea consiliilor locale cu consultarea furnizorului; - facturarea şi plata lunară pe baza consumului efectiv. În ce priveşte ajutoarele pentru încălzirea locuinţei, se stabilesc criterii pentru consumatori vulnerabili care beneficiază de ajutor lunar pentru ...

continuare →