29 Iunie, 2017

Categorie : Modificări legislative

Modificările la Codul fiscal au intrat în vigoare! Ce se întâmplă cu microîntreprinderile?

Începând de la 1 iunie au intrat în vigoare o nouă serie de modificări aduse la Codul fiscal prin Legea nr. 168/2013, modificări care vizează, printre altele, şi microîntreprinderile. Legea nr. 168/2013 aprobă OUG nr. 8/2013, actul normativ care a adus primele schimbări în acest an asupra Codului fiscal, însă reglementează completări cu referire la următoarele aspecte:A. Ce înseamnă o microîntreprindere?Noul act aduce completări în ceea ce priveşte regimul microîntreprinderilor, în sensul în care, pentru a fi considerată microîntreprindere, societatea trebuie să respecte pe lângă condiţiile anterioare şi următoarea regulă – să nu se afle în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti.Modificări: În imaginea de mai jos se poate observa noua literă e), introdusă prin Legea 168/2013 la articolul 1121 din Codul fiscal. Funcţionalităţile prezentate în imagine sunt disponibile în Lege5.Condiţiile care stau la baza numirii unei microîntreprinderi sunt reglementate prin art. 1121 şi sunt următoarele:realizează venituri, ...

continuare →

Legea retrocedărilor a intrat în vigoare! Care sunt noile prevederi care se aplică?

Ieri, 20 mai 2013, a intrat în vigoare Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.Noua lege a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013 şi reglementează cadrul legal al retrocedărilor, intervenind cu modificări asupra a două acte normative de o deosebită importanţă:Legea nr. 10(r2)/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989;Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.* Modificările asupra vechii legislaţiiÎn ceea ce priveşte Legea nr. 10/2001(r2), modificările nu ţin atât de mult de substanţă, ci intervin asupra unor termeni şi concepte utilizate în corpusul legislativ al actului:noţiunea de „despăgubiri” este înlocuită cu cea de „măsuri compensatorii”;este actualizată denumirea legii sub condiţiile căreia se aplică prevederile ...

continuare →