27 Iunie, 2017

Categorie : Legislaţie

Legislaţie: Ordinul MMFPSPV nr. 3830/2013 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru POS DRU 2007-2013

Ordinul MMFPSPV nr. 3830/2012 privind aprobarea modelului de contract de finanţare de tip grant pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, în vederea aplicării acestui model pentru contractele de grant ce urmează a fi semnate de organismele intermediare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 108 din 22.02.2013 (M.Of. 108/2013). Intrat în vigoare la: 22 februarie 2013 Având în vedere: • Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013″, aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007; • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare; • Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă; ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 6/2013 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 nr. 6/2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 107 din 22.02.2013 (M.Of. 107/2013). Intrată în vigoare la: 25 februarie 2013 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. – Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2013. SECŢIUNEA 1 Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 Art. 2. – (1) Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1/03. (2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent ...

continuare →

Legislaţie: Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013

Legea nr. 5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 22.02.2013 (M.Of. 106/2013). CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. - Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2013 veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii. SECŢIUNEA 1 Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2013 Art. 2. - (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 98.182,5 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 116.359,3 milioane lei, cu un deficit de 18.176,8 ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MapN nr. 10/2013 privind Procedura de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezervişti

Ordinul Ministerului Apărării Naţionale nr. 10/2013 privind aprobarea Procedurii de decontare a cheltuielilor de transport pentru rezerviştii chemaţi la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 106 din 22.02.2013 (M.Of. 106/2013). Intrat în vigoare la: 22 februarie 2013 Pentru aplicarea prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 355/2009 privind regimul stării de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi al stării de război, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 13/2011 privind aprobarea modelului ordinelor de chemare a rezerviştilor la exerciţiile şi antrenamentele de mobilizare, la mobilizare sau la război şi a rezerviştilor voluntari la mobilizare sau la război, 1 în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin. Art. 1. – Se aprobă Procedura de decontare a cheltuielilor de ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 224/2013 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 106 din 22.02.2013 (M.Of. 106/2013). Intrat în vigoare la: 22.02.2013 Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului României nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, precum şi ale art. 34 alin. (4) şi (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 alin. (18) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Art. 1. – Pentru anul fiscal 2013, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 104,3%. Art. 2. – Direcţia legislaţie impozite directe, direcţiile ...

continuare →

Legislaţie: Hotărârea CSM nr. 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 49/2013 pentru completarea Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 21.02.2013 (M.Of. 104/2013). Intrat în vigoare la: 21 februarie 2013 Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) şi art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, şi ale art. 4 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 106 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte: Art. I. - Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 127/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2007, cu modificările şi completările ...

continuare →

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti

Ordinul MFP nr. 241/2013 privind împuternicirea personalului direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea efectuării unor verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 104 din 21.02.2013 (M.Of. 104/2013). Intrat în vigoare la: 21.02.2013 Având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin: Art. 1. – (1) Se împuterniceşte personalul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti să efectueze, până la data de 28 februarie 2013, verificări cu privire la arieratele şi plăţile restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. Verificările vor viza următoarele: a) la nivelul unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, evidenţierea ...

continuare →