Categorie : Juridic

Cardurile electronice europene

Cardul profesional european (EPC) este o procedură electronică utilizabil pentru a obţine recunoaşterea calificărilor profesionale în altă ţară din Uniunea Europeană. Pentru moment, procedura EPC poate fi folosită doar pentru... ...

continuare →

CCR a constatat neconstituționalitatea unei prevederi din legea privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

Potrivit unui comunicat de presă postat pe site-ul oficial al Curţii Constituţionale (CCR) în data de 21.02.2017, Curtea Constituţională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art.14 din Legea nr. 255/2010, potrivit căreia scoaterea, definitivă ori temporară, din fondul forestier național, a terenurilor necesare pentru obiectivele de interes național, județean și local se exceptează de la plata despăgubirilor prevăzute de art.41 lit.b), c) și d) şi art.42 lit.b), c) și d) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cuvenite persoanelor fizice și persoanelor juridice private, este neconstituțională. Decizia este definitivă și general obligatorie și se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanței de judecată care a sesizat Curtea Constituțională, respectiv Tribunalului Dâmboviţa – Secţia I civilă. CCR a constatat, în esență, că prin exceptările prevăzute de lege se introduce un factor de neclaritate în aplicarea criteriilor privind despăgubirile cuvenite, încălcându-se ...

continuare →

STUDIU DE CAZ: Cumulul de venit şi pensie anticipată

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede că membrii întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale sunt asiguraţi obligatoriu, prin efectul legii dacă realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Iată însă o situaţie particulară legată de pensionarea anticipată. Tribunalul Bihor a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 alin. (1) pct. IV lit. b) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Excepţia a fost ridicată, din oficiu, de instanţa de judecată, cu prilejul soluţionării unei contestaţii la executare şi a unei cereri de suspendare a executării silite privind sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii sociale, formulate de A.L.U. împotriva Casei Judeţene de Pensii Bihor şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca – Administraţia ...

continuare →