22 Februarie, 2017

Despre autor  ⁄ Maria Bădoi

Maria Bădoi este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Contabilizarea valorii unui teren, cumpărat pentru construcţia unui bloc de locuinţe

Întrebare: În luna iunie 2016, societatea Constructorul de locuinţe SRL a cumpărat un teren pentru construcţia unui bloc de locuinţe, cu scopul de a le vinde.Cum se evidenţiază în contabilitate această operaţiune?Răspunsul specialistului 1. Temeiul legal.  Regula contabilă generală spune că toate veniturile şi cheltuielile rezultate din activitatea firmei se înregistrează în contabilitate. (punctul 310 alin. 4 din Ordinul MFP nr. 1802/2014)În speţă, societatea Constructorul de locuinţe SRL îşi organizează activitatea de construcţie ca activitate de producţie. Terenul achiziţionat pentru construcţia unui bloc de locuinţe se recunoaşte ca şi marfă (intrucât societatea intenţionează să vândă mai departe). Contabil vorbind, evidenţa stocurilor de produse în curs de execuţie (care nu au trecut prin toate fazele de prelucrare prevăzute de procesul tehnologic, respectiv producţia neterminată) existente la sfârşitul perioadei se reflectă prin contul 331 „Produse în curs de execuţie“.2. Procedura contabilă.a) se recunoaşte achiziţia terenului, conform documentelor de achiziţie:%=401.Furnizori / teren371. Mărfuri4426.TVA deductibilăb) se recunoaşte valoarea ...

continuare →

Cum se înregistrează în contabilitate sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi?

Întrebare: Agenţia de voiaj Călătorul fericit vinde bilete pentru evenimente organizate la Hotelul verde. Comisionul agenţiei de voiaj este 15 % din suma încasată în numele Hotelul verde. Răspunsul specialistului 1. Temeiul legal.  Agenţia de voiaj vinde pachete de servicii contra unui comision. Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de agent, comision sau mandat comercial încheiate potrivit legii, nu reprezintă venit din activitatea curentă, chiar dacă din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată persoanele care acţionează în nume propriu sunt considerate cumpărători revânzători. În această situaţie, veniturile din activitatea curentă sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. (punctul 432 din Ordinul MFP nr. 1802/2014).2. Procedura contabilă.Se reflectă încasarea biletului vândut de agenţia de voiaj Călătorul fericit pentru un eveniment organizat la Hotelul verde, conform extrasului de cont: 5121. Conturi la bănci în lei / CEC=4111. Clienţi / Persoane fizice / Albu Cătălin10.000 leiSe reflectă partea ...

continuare →