27 Iunie, 2017

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Lista celor 16 modificări legislative care privesc experții contabili

În România, profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către persoanele care au această calitate, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 8 ianuarie 2008, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 23/2012, Legea nr. 187/2012 şi Legea nr. 149/2013. I. Aspecte prezentate pe scurtProcesul de reformă a profesiei contabile presupune revizuirea permanentă a legislaţiei naţionale. In acest context, Senatul României (prima cameră sesizată) a adoptat în 29 mai 2017, în procedură de urgenţă, Proiectul de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative (L117/2017), conform senat.ro.Proiectul de lege anterior menţionat conţine Titlul IV „Modificarea și completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din ...

continuare →

Lista prevederilor financiar – fiscale aplicabile cultelor religioase în anul 2017

1. Statutul juridic. Activitatea cultelor religioase se desfăşoară potrivit Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată.Aspecte privind ţinerea contabilităţii2. Unitățile de cult îşi conduc şi îşi organizează contabilitatea potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare. De la 01 ianuarie 2008, îşi produce efecte Ordinul MFP nr. 1969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial.3. Opţiunea de contabilitate în partidă simplă. Unitățile de cult fac parte dintre categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial pot opta pentru a organiza și a conduce contabilitatea în partidă simplă, cu condiţia ca în actul normativ de înființare să se fi prevăzut dispoziţii exprese în acest sens. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situații financiare anuale.4. Opţiunea de contabilitate în partidă dublă. Dacă unităţile de cult optează pentru a organiza și a conduce contabilitatea în partidă dublă, ...

continuare →