22 Februarie, 2017

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA). Contact: elena.hogas@indaco.ro

UPDATE: De astăzi, începe examenul de primire în profesia de avocat. Contestaţiile, până mâine, la ora 15:00!

Uniunea Naţională a Barourilor din România organizează, începând de astăzi, 8 octombrie 2012, examenul de primire în profesia de avocat, pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, şi a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea octombrie 2012. Conform comunicatului de presă publicat pe site-ul instituţiei, calendarul examenului se desfăşoară după cum urmează: - luni, 8 octombrie 2012 – probă grilă pentru candidaţii care vor dobândi calitatea de avocat stagiar; - miercuri, 17 octombrie 2012 – probă scrisă la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil (două teze distincte), pentru toţi candidaţii; - joi, 18 octombrie 2012 – probă scrisă la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, pentru toţi candidaţii; - vineri, 19 octombrie – probă scrisă la disciplinele Drept penal şi Drept procesual penal (două teze distincte), pentru toţi candidaţii. Examenul se desfăşoară la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor central, precum ...

continuare →

Ştii ce obligaţii fiscale ai de îndeplinit până miercuri? Află din articolul următor!

Contribuabilii trebuie să îndeplinească trei obligaţii fiscale până miercuri, 10 octombrie. Îţi spunem care sunt acestea în articolul următor: În primul rând, orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană trebuie să plătească taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate. Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii. Aceasta se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia îşi desfăşoară activitatea prestatorul, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei. O altă obligaţie a contribuabililor o reprezintă plata taxei hoteliere. Astfel, unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care ...

continuare →

CE: Evitarea falimentului prin combaterea plăţilor întârziate

Antonio Tajani, Vicepreședintele Comisiei Europene, a lansat la Roma o campanie de informare în toate cele 27 de state membre ale UE și în Croația, pentru a încuraja încorporarea cu rapiditate a directivei referitoare la plățile întârziate în legislațiile naționale, chiar înainte de termenul final, 16 martie 2013. Scopul campaniei constă în reducerea efectelor negative produse de plăţile întârziate. Mai exact, insolvențele generează pierderea a 450 000 de locuri de muncă în UE și datorii rămase de plătit anuale în valoare de 23,6 miliarde EUR.  Mai mult, 57% dintre întreprinderile din Europa susțin că au probleme de lichiditate din cauza plăților întârziate, ceea ce reprezintă o creștere de 10% în raport cu anul trecut. În fiecare zi, în întreaga Europă, falimentează zeci de întreprinderi mici și mijlocii (IMM), întrucât facturile emise de ele nu sunt plătite. Directiva 2011/7/UE privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale reprezintă instrumentul UE pentru ...

continuare →

Despre eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Legislaţia prevede ca, la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul să se prezinte la ghişeul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor, însoţit de unul dintre părinţi, pentru a solicita eliberarea actului de identitate. În cazuri speciale, însoţitorul poate fi: - reprezentantul legal al minorului; - persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială; - persoana căreia i-a fost încredinţat minorul în plasament. În situaţia în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii. Documentele necesare eliberării actului de identitate sunt: - cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal; - certificatul de naştere, original şi copie; - actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal; - documentul cu care părintele/ reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original ...

continuare →

Ce trebuie să ştii despre asigurarea RCA?

Asigurarea RCA este o asigurare prin care terții prejudiciați în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau decesul ori vătămările corporale suferite în acel accident.  Obligativitatea încheierii unei asigurări RCA revine tuturor persoanelor fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării/ înregistrării în România. Acestea trebuie să aplice pe parbrizul autovehicului, într-un loc vizibil din exterior, vigneta primită odată cu poliţa de asigurare. Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situația materială a celui care a produs paguba. Contractul de asigurare RCA poate fi încheiat cu oricare dintre societăţile de asigurare autorizate, pe o perioadă de 6 sau 12 luni, în funcţie de opţiunea participantului la trafic. La încheierea contractului se eliberează poliţa de asigurare obligatorie de răspundere civilă a vehiculelor, împreună cu vigneta şi documentul internaţional de asigurare. De menţionat ...

continuare →

Parlamentul European: reacţiile la schimbarea politicii privind biocombustibilii

Creşterea producţiei de biocombustibili s-a produs pe fundalul angajării Uniunii Europene în transportul verde. Opiniile sunt împărţite referitor la planul Comisiei Europene de a limita utilizarea biocombustibililor. Astfel, până în 2020, 10% din combustibilii folosiți în UE trebuie să provină din resurse regenerabile. Însă ajustarea acestei politici a fost supusă la numeroase presiuni, prin limitarea combustibilului produs din culturi alimentare (grâu, rapiță, ulei de palmier, zahăr) – numit combustibil de primă generație. Mai mult, pe parcursul următoarelor luni, Comisia Europeană intervine şi propune limitarea combustibililor bazați pe culturile alimentare la 5% din combustibilul utilizat în transport. Restul de procentaj de 5% trebuie să provină din deșeuri – biocombustibilii de a doua generație. Eurodeputatul polonez Jarosław Kalinowski, de la Grupul Partidului Popular European (Creștin Democrat), membru al comisiilor pentru agricultură și mediu, se declară susţinător al planurilor CE. Conform viziunii eurodeputatului, situaţia actuală, „în care biocombustibilii sunt în competiție cu producția ...

continuare →