25 Martie, 2017

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA). Contact: elena.hogas@indaco.ro

UE acordă României peste 55 de milioane de euro pentru ajutorarea persoanelor defavorizate

Comitetul de gestionare a organizării comune a pieței unice a hotărât să acorde României 55.880.716 de euro pentru programul pe 2013 privind produsele alimentare destinate persoanelor defavorizate, conform unui comunicat de presă publicat astăzi, 11 octombrie 2012, pe site-ul Comisiei Europene. Se așteaptă ca peste 18 milioane de persoane din 19 state membre ale UE să beneficieze de bugetul de 500 de milioane de euro disponibil pentru persoanele defavorizate. Acesta este ultimul an de existență a programului în forma sa actuală, cu finanțare în cadrul PAC. Ţara căreia i s-a acordat suma cea mai mare din bugetul total este reprezentată de Italia (98 milioane de euro), în timp ce Luxemburg va primi o finanţare pentru acest program de aproximativ 172.000 de euro. Conform comisarului pentru agricultură, dl Dacian Cioloş, Comisia Europeană a propus rezervarea unui buget de 2,5 miliarde de euro în propunerea sa de buget pentru perioada 2014-2020 pentru ...

continuare →

Durata programului privind înfiinţarea unor centre de recuperare şi case de tip familial se prelungeşte cu un an

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre referitor la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1007/2010 privind aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010 – 2012, conform unui anunţ publicat pe site-ul instituţiei. Proiectul de act normativ cuprinde un articol unic, care vizează modificarea anexei “Programele de interes naţional în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului pentru perioada 2010-2012”, respectiv revizuirea programului “Închiderea instituţiilor de tip vechi şi înfiinţarea de centre de recuperare, de case de tip familial şi/sau apartamente” (PIN 1). Astfel, se modifică perioada de derulare a programului, aceasta fiind extinsă de la 3 la 4 ani. Se propune ca durata maximă a proiectelor să fie de 36 de luni, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2013, din care cel puţin 3 luni vor fi destinate funcţionării serviciilor ...

continuare →

Modificări privind pretenţiile de despăgubiri şi rezerva de daună

Ordinul 19/2012 pentru modificarea şi completarea Normelor privind metodologia de calcul şi evidenţă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3109/2003 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 696 din 10.10.2012, conform unui comunicat de presă postat pe site-ul CSA.  O primă modificare survine în cadrul articolului 3, alineatele (4) şi (5). Astfel, alineatul 4 prevede ca, în cazul pretenţiilor de despăgubiri care fac obiectul unei acţiuni în instanţă, rezerva de daună să se constituie şi să se menţină la nivelul pretenţiilor solicitate în instanţă, în limita sumei asigurate. Fac excepţie pretenţiile de despăgubiri pentru daune morale ca urmare a vătămărilor corporale sau decesului. De asemenea, potrivit actului normativ, în cazul pretenţiilor de despăgubiri care fac obiectul unei acţiuni în instanţă, în calculul rezervei de daună se va lua în considerare şi valoarea estimată a ...

continuare →

Despre formularul ANAF pentru declararea numerarului la frontiera comunitară

Ordinul ANAF 2028 din 19 septembrie 2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 693 din 9 octombrie 2012. Prin actul normativ se prezintă forma adoptată a formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, conform art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate. Formularul conţine instrucţiunile de completare şi este redactat în limbile română şi engleză. Birourile vamale de frontieră au obligaţia de a pune formularul de declarare gratuit la dispoziţia persoanelor fizice, la solicitarea acestora. Instituţia în a cărei sarcină revine tipărirea formularelor şi transmiterea lor la birourile vamale ...

continuare →

Ce trebuie să ştii despre modificarea contractului individual de muncă?

Astăzi vă prezentăm alte informaţii legislative referitoare la contractul individual de muncă, potrivit Codului Muncii, publicat în Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011. În acest sens, vom vorbi despre delegare şi detaşare, respectiv despre modificările care pot surveni în cadrul contractului individual de muncă. În primul rând, trebuie avut în vedere aspectul potrivit căruia contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor. Conform art. 41 alin. (3) din Codul Muncii, modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: - durata contractului; - felul muncii; - condiţiile de muncă; - salariul; - timpul de muncă şi timpul de odihnă. Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă. Pe durata delegării/ detaşării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contract. Delegarea ...

continuare →

Taxa auto, suspendată până la 1 ianuarie 2013

Camera Deputaţilor a adoptat ieri, 9 octombrie 2012, legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2012 prin care s-a decis amânarea aplicării taxei pentru maşinile înmatriculate în România înainte de 2007, timp de un an, până la 1 ianuarie 2013. În cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor susţinute marţi, proiectul de lege a fost adoptat cu 219 voturi pentru, 1 contra şi 15 abţineri, conform documentaţiei publicate pe site-ul instituţiei. Actul normativ prevede suspendarea plăţii taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule până la data de 1 ianuarie 2013. Mai mult, contribuabilii care au achitat taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, ca urmare a primei transcrieri a dreptului de proprietate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Legea nr. 9/2012, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestei legi şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pot solicita restituirea acesteia. ...

continuare →

Preşedintele României cere reexaminarea legii privind introducerea bacalaureatului profesional

Preşedintele României, Traian Băsescu, cere reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, referitoare la introducerea examenului de bacalaureat profesional, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul preşedinţiei. Argumentele care stau la baza cerereii de reexaminare înaintată Parlamentului, în vederea eliminării dispoziţiilor prin care se reglementează bacalaureatul profesional, au fost enunţate pe puncte specifice. Astfel, potrivit punctului 2, articolului 1 alin. (4) din Legea privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 73/2010 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995, absolvenţii ciclului superior al liceului au posibilitatea de a dobândi diploma de bacalaureat profesional, care le dă dreptul de acces pe piaţa muncii, dar nu şi în învăţământul superior. Totodată, examenul de bacalaureat profesional este reglementat, în termeni generali, în cuprinsul acestei legi. Mai mult, se consideră că introducerea bacalaureatului profesional la o dată ulterioară începerii anului şcolar, precum şi insuficienta ...

continuare →