Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Indaco Systems, sponsor principal al Conferinţei Naţionale de Drept de la Braşov

Indaco Systems, unul dintre principalii dezvoltatori de software din România, va participa, în perioada 30-31 octombrie, în calitate de sponsor principal şi partener media, la Conferinţa Naţională de Drept, care va avea loc la Braşov. Evenimentul este realizat de către Facultatea de Drept a Universităţii Transilvania din Braşov în parteneriat cu organizaţii studenţeşti cum ar fi AIESEC şi BEST. Tema conferinţei este „Dreptatea – abordare juridică, politică, socială și teologică”. Printre invitaţi se numără Titus Corlățean, Ministrul Afacerilor Externe, vorbitori de talie internă și internațională, cadre universitare și practicieni din diverse arii curriculare. Participarea la Conferinţa de Drept este gratuită. Pentru mai multe detalii, intraţi aici.   ...

continuare →

UPDATE: Gala “Profesioniștii dreptului muncii” 2012

Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la adoptarea primului Cod al muncii român, Legea meseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti din 1912, Clubul de Drept Social – Costel Gîlcă în parteneriat cu Revista de Drept Social va organiza la Biblioteca Națională Română, în data de 1 noiembrie 2012, Gala „Profesioniștii dreptului muncii”, în cadrul căreia se vor organiza diverse concursuri în domeniul dreptului muncii și se vor decerna premii pentru merite deosebite. Partea I  -  Concursuri I. Concurs de eseuri Egida sub care se desfăşoară concursul anul acesta este „Dezvoltarea relaţiilor de muncă în România”. Scopul concursului este acela de a încuraja cercetarea în domeniul relaţiilor de muncă şi de a încuraja dezbaterile legate pe teme majore de interes privind relaţiile de muncă. II. Concurs pentru cele mai bune concluzii scrise depuse Concursul se adresează tuturor avocaţilor şi consilierilor juridici şi vizează selectarea celor mai bune concluzii scrise care ...

continuare →

Informaţii privind examenul de consultant fiscal, sesiunea noiembrie 2012

Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 12/2012 privind susţinerea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, sesiunea noiembrie 2012, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 715 din 22 octombrie 2012. Actul normativ prevede ca data de desfăşurare a examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal să fie cea de 24 noiembrie 2012, locul de desfăşurare a examenului urmând să fie publicat pe site-ul instituţiei până la 19 noiembrie 2012. Mai mult, în intervalul 24 octombrie – 12 noiembrie 2012 are loc înscrierea la examen şi transmiterea dosarelor, prin servicii poştale cu cofirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo, nr. 13 – 19, et. 4, ap.9, sectorul 2, Bucureşti. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă: * cererea de înscriere la examen prevăzută în anexa 2 din hotărârea CCF 12/2012; * documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de ...

continuare →

Modificări la Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal

Ministerul Finanţelor Publice a supus dezbaterii publice un proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004. Proiectul de act normativ este determinat de necesitatea elaborării metodologiei de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acesta include referiri pentru clarificarea elementelor legislative ce ţin de impozitul pe profit, taxa pe valoare adăugată şi accize şi alte taxe speciale. Astfel, în cadrul titlului II, “Impozitul pe profit”, se au în vedere elemente ce ţin de precizările privind provizioanele tehnice care se deduc la calculul profitului impozabil şi modul de recuperare a pierderii fiscale înregistrată de contribuabilii care se reorganizează juridic. În titlul IV,” Taxa pe valoarea adăugată”, sunt vizate aspectele ce ţin de: * sistemul TVA la încasare; - persoanele excluse de la aplicarea sistemului ...

continuare →

Anunţ CNADNR: Vehiculele nu vor fi încadrate la emiterea rovinietelor

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a anunţat că, în perioada 23 – 30 octombrie 2012, la emiterea rovinietelor nu va fi realizabilă automat încadrarea vehiculelor în categoriile prevăzute de legislaţia în vigoare, conform unui comunicat de presă publicat pe site-ul instituţiei. Mai mult, în cazul rovinietelor cu perioadă de valabilitate mai mică de 12 luni, nu se va înscrie numărul de identificare a vehiculului. Această restricţie apare ca urmare a faptului că, în perioada menţionată anterior, baza de date a Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) nu va fi actualizată cu informaţiile privind înmatricularea vehiculelor. Astfel, rovinietele emise se consideră valabile cu condiţia ca acestea să fie achitate pentru categoria corespunzătoare de vehicul, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare, şi în situaţia în care nu există informaţii despre numărul de identificare a vehiculului. Responsabilitatea stabilirii categoriei vehicului, conform clasificării prevăzute în ...

continuare →

Dispoziţii generale referitoare la cartea funciară

Săptămâna aceasta vă vom pune la dispoziţie o serie de articole informative cu referire la prevederile legale în vigoare care vizează cartea funciară, conform Codului civil. Pentru început, vom aborda dispoziţiile generale privind cartea funciară. În primul rând, în ceea ce priveşte scopul şi obiectul cărţii funciare, conform art. 876 din Codul civil, cartea funciară descrie imobilele şi arată drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri. În cazurile prevăzute de lege, pot fi înscrise în cartea funciară şi alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, dacă au legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară. Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale şi care sunt identificate printr-un număr cadastral unic. Un alt element important îl constituie drepturile tabulare, înţelese ca drepturi reale imobiliare înscrise în cartea funciară, care ...

continuare →

Studii ANPC: Ce alimente de pe piaţă au cele mai multe E-uri?

Cu ocazia celebrării “Zilei Internaţionale a Alimentaţiei”, ce a avut loc marţi, 16 octombrie 2012, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a prezentat rezultatele unei serii de studii comparative pe etichetele diferitelor produse ce se comercializează pe piaţa românească. Aceste studii au fost realizate în cadrul Campaniei Naţionale “o9atitudine!” – Alege Sănătos! Trăieşte Sănătos!”, pentru ca alegerile consumatorilor să fie făcute în cunoştinţă de cauză şi pentru schimbarea mentalităţii consumatorilor români din cetăţeni asistaţi în consumatori europeni activi. Campania este realizată de către Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din Romania – InfoCons şi are drept scop creşterea gradului de conştientizare şi informare a consumatorilor din România cu privire la alimentaţia sănătoasă, doza zilnică recomandată, traiul şi obiceiurile sănătoase. Ca urmare a studiilor efectuate,  au fost prezentate o serie de ierarhizări de tipul top 5 E-uri ale următoarelor categorii de produse: conserve de carne, pateu vegetal, margarină, ...

continuare →