25 Martie, 2017

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

O lămurire privind garantarea depozitelor bancare

Dispoziţiile legii prevăd că schemele de garantare a depozitelor garantează depozitele la o instituţie de credit participantă, constituite în orice monedă, cu excepţia depozitelor care se încadrează în categoriile de depozite neeligibile şi care sunt prevăzute... ...

continuare →

Contribuţiile la Fondul pentru mediu

Ordinul, astfel modificat, se referă nu numai la modul de calcul al contribuţiilor şi taxelor, dar şi la calcularea penalităţilor şi altor sume datorate la Fondul pentru mediu.Mai observăm completarea listei cu noi domenii de aplicare din cele prevăzute la art. 9 din ... ...

continuare →