25 Iunie, 2017

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Aveţi tablouri de patrimoniu?

Tablourile, dar şi alte bunuri care fac parte din patrimoniu cultural naţional – public şi privat – sunt protejate prin Legea nr. 182/2000, reglementare care a fost modificată recent prin Legea nr. 123/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 415 din 6 iunie 2017. ...

continuare →

Atenţie la ce faceţi cu banii

Au fost modificate reglementările privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, date prin Legea nr. 656/2002, astfel încât să fie compatibile cu normele comunitare în ce priveşte transmiterea informaţiilor şi măsurile de prevenire. ...

continuare →

Regulament nou pentru recepţia construcţiilor

Prin hotărârea de Guvern nr. 343/2017  a fost aprobat un nou Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, fiind astfel înlocuit regulamentul anterior, aprobat prin H.G. nr. 237/1994. Publicat în Monitorul oficial nr. 406/2017, din 30 mai, Regulamentul va intra în vigoare la 29 iulie, iar câteva precizări tranzitorii din hotărâre sunt de reţinut :procedura modificată nu se aplică construcţiilor pentru care recepţia la terminarea lucrărilor, respectiv recepţia finală, se află în desfăşurare la data intrării în vigoare a recentei hotărâri de Guvern;în cazul în care recepţia la terminarea lucrărilor a fost efectuată conform prevederilor Regulamentului până la data intrării în vigoare a H.G. nr. 343/2017, iar comisia de recepţie a recomandat admiterea recepţiei cu obiecţii, sunt considerate neconformităţi acele obiecţii neremediate în termenele convenite. În acest caz, recepţia finală se realizează potrivit prevederilor regulamentului, iar neconformităţile neremediate determină suspendarea procesului de recepţie finală, aplicându-se noile prevederi referitoare ...

continuare →

Când poate fi atacată concedierea

Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi poate fi dispusă pentru motive care ţin de persoana salariatului sau pentru motive care nu ţin de acesta. ...

continuare →