25 Martie, 2017

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

MEMENTO: Înscrisurile neoficiale sunt titluri executorii numai dacă figurează în registrele publice

De astăzi au intrat în vigoare noile modificări la Codul de procedură civilă, printre acestea numărându-se şi prevederea potrivit căreia înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii, numai dacă sunt înregistrate în registrele publice... ...

continuare →

Importuri scutite de taxe vamale

Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii aplică dispoziţiile art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului... ...

continuare →

Cardurile electronice europene

Cardul profesional european (EPC) este o procedură electronică utilizabil pentru a obţine recunoaşterea calificărilor profesionale în altă ţară din Uniunea Europeană. Pentru moment, procedura EPC poate fi folosită doar pentru... ...

continuare →